In geval van een nijpend gastekort zullen alle grote bedrijven verplicht hun gasverbruik met circa 20 procent moeten verminderen. Dat zal ten koste gaan van 2 procent van hun omzet. Mocht de gascrisis zich verder verdiepen, dan gaat het kabinet over op meer ingrijpende maatregelen, zoals het volledig afsluiten van grootgebruikers of zelfs volledige sectoren.

Dat schrijft energieminister Rob Jetten in een brief aan de Kamer, die er niet op rekent dat dit plan deze winter zal moeten worden uitgevoerd.

Nederland is op dit moment in het eerste niveau van het door het kabinet beschreven plan voor een gascrisis, die van een “vroegtijdige waarschuwing”. Jetten verwacht niet dat het op korte termijn nodig zal zijn om naar het tweede niveau te gaan, dan wordt er alarm geslagen.

Verplichte besparing op gas grote bedrijven bij crisisniveau 3

Pas als het derde niveau wordt bereikt en de noodsituatie wordt afgekondigd, moeten grote bedrijven verplicht gas besparen. De energieminister heeft voor het eerst gedetailleerd uitgewerkt welke crisismaatregelen het kabinet dan zal nemen.

Het doel van de maatregelen is om huishoudens, ziekenhuizen en andere beschermde gebruikers zoals het midden- en kleinbedrijf zolang mogelijk te ontzien. De pijn zal eerst worden gevoeld door niet-beschermde gebruikers, namelijk de industrie en andere grote bedrijven.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om aanvankelijk alle niet-beschermde gebruikers in geval van een noodsituatie te verplichten zo'n 20 procent minder gas te gebruiken, op basis van wat ze in de afgelopen drie maanden hebben afgenomen.

Pas als de gascrisis verergert, zullen grootgebruikers volledig worden afgesloten. Daarna worden gasintensieve sectoren volledig afgesloten. Is er dan nog steeds te weinig gas beschikbaar, dan zijn ook alle resterende niet-beschermde gebruikers aan de beurt.

Het adviesbureau Berenschot heeft geraamd hoe groot de gevolgen zijn voor de bedrijven als ze verplicht gas moeten besparen. Hun totale omzet gaat 11 procent omlaag als alle bedrijven 20 procent moeten besparen en daarnaast grootgebruikers en gasintensieve sectoren zijn stilgezet. Het omzetverlies bedraagt 45 procent als alle niet-beschermde gebruikers worden afgekoppeld.

LEES OOK: Nederland aan kop bij gasprijs voor consumenten in Europa – in het VK is stroom extreem duur