• De snelle toename van het aantal besmettingen met het coronavirus heeft geleid tot wereldwijde vrees voor een pandemie en een mogelijke economische recessie.
  • Dagelijkse statistieken leggen een grote nadruk op aantallen doden en besmettingen, maar er is weinig aandacht voor het aantal genezingen.
  • Uit een analyse van gesloten gevallen blijkt dat 9 procent is overleden en 91 procent is genezen.
  • Sinds half februari overstijgt het aantal genezingen per dag het aantal nieuwe besmettingen.

De verspreiding van het coronavirus, dat de longziekte Covid-19, veroorzaakt beheerst sinds januari het internationale nieuws. De snelle toename van het aantal besmettingen in China, en in groeiende mate ook daarbuiten, heeft geleid tot wereldwijde vrees voor een epidemie en een mogelijke recessie.

Bij dagelijkse statusrapporten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt de nadruk op nieuwe aantallen doden en besmettingen. Zo waren er per 24 februari wereldwijd 79.331 ziektegevallen. In China zijn inmiddels 2.595 mensen aan de ziekte overleden; buiten China zijn 23 patiënten aan het virus bezweken.

Sinds enkele dagen is er veel aandacht van de verspreiding van het coronavirus in Europa, met Noord-Italië als het voorlopige epicentrum. Wereldwijd reageren ook aandelenbeurzen plots stevig op economische risico’s die het coronavirus meebrengt.

Lees ook: Het coronavirus is nu ook vastgesteld in Noordrijn-Westfalen, Zwitserland, Tirol, Toscane, Kroatië en Tenerife

Coronavirus: doden versus genezingen

Er is relatief weinig aandacht voor een statistiek die minstens even belangrijk is als het aantal besmettingen en het aantal doden: de ontwikkeling van het aantal genezingen.

Op het eerste gezicht suggereert de ratio van het aantal doden op het aantal besmettingen dat ruim 3 procent van mensen die besmet raken aan de ziekte overlijden. Betekent dit dat de rest beter wordt?

De site Worldometer gaat dieper in op die kwestie. Uit statistieken die op deze site worden bijgehouden, blijkt dat het genuanceerder ligt. De samenstellers maken onderscheid tussen de aantallen actieve en gesloten gevallen. Van de ruim 30.600 gesloten gevallen, zijn ruim 2.700 mensen overleden, ofwel 9 procent. Bijna 27.900 mensen, ofwel 91 procent, is genezen.

Bron: Worldometer

Vooralsnog valt niet te zeggen wat de uiteindelijke ratio van sterfgevallen zal blijken te zijn. Dat hangt af van hoeveel van de actieve, kritieke gevallen zullen leiden tot sterfgevallen. Momenteel wordt van de bijna 50.000 vastgestelde, actieve gevallen bijna 1 op 5 als kritiek beschouwd: ruim 9.200 patiënten zijn in kritieke toestand.

Meest bemoedigend is wellicht onderstaande grafiek, waarin de verhouding wordt bijgehouden tussen het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe gevallen van mensen die genezen zijn verklaard.

Als we een de piek in nieuwe gevallen rond 12 februari, als gevolg van een statistische bijstelling in China, buiten beschouwing laten, blijkt hieruit dat sinds medio februari het aantal genezingen per dag (groene lijn) het aantal nieuwe gevallen van geregistreerde besmettingen (oranje lijn) overstijgt.

Lees meer over het coronavirus: