• De algemene coronasteunregelingen lopen per 1 oktober af en worden niet verlengd.
  • Het doorzetten van steun zou volgens het demissionaire kabinet het economisch herstel in de weg zitten.
  • Koninklijke Horeca Nederland noemt het stoppen met steun “haast misdadig”
  • Voor nog altijd verplicht gesloten ondernemingen als nachtclubs en discotheken komt een speciale regeling.

De algemene coronasteunregelingen lopen zoals verwacht op 1 oktober af, heeft het kabinet maandag officieel bekendgemaakt.

Het doorzetten van steun aan werkgevers en ondernemers “zou het economisch herstel in de weg zitten”, aldus demissionair ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Stef Blok (Economische Zaken).

Voor bedrijven die op last van de overheid nog gesloten zijn, zoals nachtclubs en disco’s, komt er nog een regeling. “Zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties”, aldus de ministers.

Wel kunnen ondernemers nog eventjes gebruik maken van bepaalde kleinere regelingen. Daarnaast komt de werktijdverkorting terug en worden de regels rond bijzondere bijstand voor zelfstandigen versimpeld. Ook blijven de financieringsregelingen van kracht voor bedrijven die geld nodig hebben om op korte termijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Toen het kabinet half augustus bekendmaakte dat de nachthoreca tot 1 november dicht moet blijven, zei premier Rutte al wel dat de sector vanwege dat besluit ook ná 1 oktober op financiële steun kon rekenen. Maar meer details over hoe die steun eruit komt te zien, geeft het kabinet maandag nog niet. Wanneer er precies duidelijkheid komt, kon Blok nog niet zeggen. "Zo snel mogelijk", was zijn antwoord.

Het garantiefonds dat al bestond voor evenementen loopt door tot het einde van het jaar. Voor toeleveranciers van evenementen is er geen aparte regeling, maar als een organisator van een evenement steun krijgt, kan die die steun gebruiken om zijn toeleveranciers te betalen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei dat de steunpakketten "in de orde van grootte" van 80 miljard hebben gekost. "Dat is een exceptioneel bedrag dat we met z'n allen hebben gefinancierd".

Maar met de gunstige economische vooruitzichten is het volgens Hoekstra nu wel tijd om de generieke steunmaatregelen te beëindigen. Als de steun wordt voortgezet "loop je het gevaar dat mensen niet van de ene sector, waar geen werk is, op zoek gaan naar werk in een sector waar ze hard nodig zijn". Brede steun is nu niet meer "nodig of verstandig", aldus Hoekstra.

Horecasector noemt stoppen met steun 'haast misdadig'

Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat het kabinet ondernemers in de horeca "keihard vallen in het zicht van de haven". KHN, dat het stoppen van de steun "haast misdadig" noemt, bepleit nogmaals het verlengen van de coronasteun vanaf die datum.

Volgens KHN is de horeca pas weer open sinds 26 juni, gelden nog altijd beperkingen zoals de 1,5-metermaatregel en zal het herstel voor de horeca nog lang duren. KHN zegt dat de meeste horecaondernemers kampen met cashflowproblemen en dat er weinig geld is om te investeren.

Het probleem zit volgens de organisatie met name in het uitblijven van internationaal toerisme en internationaal zakelijk verkeer, congressen en evenementen. Die worden pas na 2022 weer "substantieel", zegt KHN. Clubs en het nachtleven kunnen daarnaast op zijn vroegst pas op 1 november weer open.

KHN vreest dat er in de laatste maanden van dit jaar en volgend jaar veel zaken om zullen vallen en de positie van werknemers onder druk komt te staan als de steun per 1 oktober wegvalt. "Het is onacceptabel en niet uit te leggen dat de restricties doorlopen maar de steun stopt. Bedrijven zitten zonder reserves en/of met een grote schuldenberg", aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

KHN wil ook een schuldenfonds om de afbouw van schulden - met name aan coronagerelateerde belastingschulden en huurachterstanden - te kunnen garanderen.

Werkgevers: steun blijft nodig voor disco's en nachtclubs

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat discotheken en nachtclubs steun nodig blijven hebben, omdat de nachthoreca tot 1 november dicht moet blijven van het kabinet.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijkste voor de nog steeds getroffen sectoren is dat "alles weer open gaat". "Op basis van deze brief gaan we ervan uit dat dat zo is. Dus dat voor ondernemers de 1,5-meterregel per 20 september komt te vervallen. Dat is goed nieuws want het geeft veel ondernemers weer ruimte om meer omzet te draaien. Dat is beter dan steun natuurlijk."

De organisaties benadrukken dat het stopzetten van generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter komt te vervallen. Want voor ondernemers die geconfronteerd worden met 'vrijheidsbeperkende’ maatregelen moet er steun beschikbaar blijven.

Verder is het zaak dat er een oplossing wordt gevonden voor ‘kapitaalintensieve’ bedrijven in de toeristische en congressenbranche. Zij komen niet zomaar weer op het oude niveau omdat zij erg afhankelijk zijn van buitenlandse gasten terwijl hun lasten hoog zijn. Een grote groep ondernemers en branches heeft dit vorige week in een brief aan het kabinet uiteen gezet, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer over de coronacrisis: