De concurrentie tussen huizenzoekers neemt in de meeste provincies af. Dat merkt huizenwebsite Funda, die zich baseert op het aantal mensen dat reageert op woningen die te koop staan op het verkoopplatform.

Cijfers uit de Funda Index wijzen uit dat het aantal reacties per woning in het tweede kwartaal met 3 procent is afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Tegelijkertijd kwamen er flink meer woningen bij op de site. In juni lag het aantal nieuwe woningen 68 procent hoger dan in januari.

Vooral in Drenthe en Flevoland hadden huizenzoekers daardoor minder rivalen naast zich. Niet in alle provincies nam de concurrentie af. In Friesland, Gelderland, Groningen en Noord-Holland daalde het gemiddeld aantal reactie per huis nog niet. In Friesland was zelfs sprake van een lichte toename van de rivaliteit.

“Het afgelopen kwartaal zien we dat er iets gebeurt op de oververhitte woningmarkt: een lichte temperatuurdaling”, zegt Funda-topman Joost Dop in een toelichting. “De vraag is nog steeds een stuk groter dan het aanbod. Het aantal beschikbare woningen is echter zo hard toegenomen dat de grote vraag niet meer zorgt voor die extreme concurrentie onder kopers.”

Hij waarschuwt wel dat huizenzoekers nog erg voorzichtig zijn. "Verkopers lijken hun verkoop naar voren te halen, maar kopers lijken nog wat afwachtend." Dat komt volgens Dop omdat veel mensen er rekening mee houden dat de omstandigheden op de woningmarkt komende maanden nog kunnen verslechteren. "Ook andere factoren spelen een rol, zoals de snel oplopende hypotheekrente en de oorlog in Oekraïne."

Dat neemt niet weg dat het koopvertrouwen is gestegen: 11 procent vindt het nu een goed moment om te kopen. Dat percentage stijgt naar 17 procent als wordt gevraagd naar de markt over zes maanden.

Het verkoopvertrouwen daalde juist harder dan voorheen en ligt op het laagste punt sinds de eerste meting van de Funda Index in het derde kwartaal van 2020. Dat neemt niet weg dat een grote groep (80 procent) het nu een goed moment vindt om te verkopen. Maar dat percentage slinkt naar 49 procent als wordt gevraagd naar de markt over zes maanden. Hierbij is een verwachte stijging van de hypotheekrente de belangrijkste achterliggende reden.

Lees meer over de huizenmarkt: