De doemverhalen en sombere voorspellingen over China zijn grotendeels gebaseerd op misvattingen, waardoor analisten verblind zijn geraakt voor de enorme groeipotentie van het land, stelt de Amerikaanse econoom Nicholas Lardy.

Terwijl veel pessimisten niet geloven dat China weer terug kan keren naar de snelle groei van vóór de coronapandemie, is Lardy daar wel van overtuigd:

“China heeft grotere hindernissen overwonnen sinds het eind jaren ’70 het pad insloeg van economische hervormingen”, schrijft hij in het blad Foreign Affairs. “Hoewel de groei de afgelopen jaren minder is geworden, zal China de komende jaren waarschijnlijk twee keer zo snel groeien als de Verenigde Staten.” 

De econoom merkt daarbij op dat pessimisten uit het feit dat de groei van de Chinese economie mager lijkt in vergelijking met de eerste decennia van deze eeuw, ten onrechte concluderen dat China achterop raakt bij de Amerikaanse economie.

Lardy wijst erop dat reële groei van de Chinese economie in 2023 met 5,2 procent het dubbele bedroeg van de groei van de Verenigde Staten.

Misvattingen over groei komen mede voort uit de reeks agressieve renteverhogingen die de Amerikaanse centrale bank sinds 2022 heeft doorgevoerd, terwijl China het tegenovergestelde heeft gedaan. Hierdoor is de waarde van de Chinese yuan gedaald, waardoor de absolute omvang van de Chinese economie uitgedrukt in dollars kleiner lijkt te zijn geworden, op basis van actuele wisselkoersen. Maar dit valuta-effect geeft een vertekend beeld van de onderliggende ontwikkeling.

Lardy vindt dat veel analisten ook cijfers over de binnenlandse bestedingen in China verkeerd interpreteren door te stellen dat consumenten en bedrijven de hand op de knip houden. Hij wijst erop dat de bestedingen van huishoudens het afgelopen jaar groter waren dan hun inkomen, terwijl Chinese bedrijven hun schulden lieten oplopen en investeerden in productie, mijnbouw, nutsvoorzieningen en diensten. 

Vastgoedbubbel is probleem voor China, maar dat is te overzien

De angst voor het instorten van de enorme vastgoedsector in China is volgens Lardy niet helemaal onterecht, maar wel zwaar overdreven. Zo wordt de sinds 2021 sterk verminderde groei van de woningbouw niet veroorzaakt door kapitaalvlucht. Projectontwikkelaars geven simpelweg prioriteit aan het afmaken van lopende bouwprojecten, boven het starten van nieuwe bouwprojecten.

Sommige analisten zien het harde optreden van China tegen private bedrijven ook als remmende factor, omdat de particuliere investeringen daardoor worden afgeremd en ondernemers mogelijk het land zullen verlaten. Maar ook dat ziet Lardy anders. 

"Vrijwel alle terugval van het aandeel particuliere investeringen na 2014 wordt veroorzaakt door een correctie op de vastgoedmarkt, die wordt gedomineerd door private bedrijven", schrijft hij. "Zonder vastgoed stegen de particuliere investeringen in 2023 met bijna tien procent."

LEES OOK: Dreiging van exportdumping door China kan leiden tot een nieuwe handelsoorlog, ongeacht of Biden of Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint