Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
6:24

ChatGTP is een door kunstmatige intelligentie aangestuurde vraagbaak die gebruik maakt van grote taaldatabases om op allerlei vragen antwoorden te formuleren. Startup OpenAI gooide de chatbot in 2022 open voor het bredere publiek met een enorme hype als gevolg. Maar werkt ChatGPT ook als beursgoeroe?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het op de lange termijn bijzonder lastig is om met de selectie van specifieke aandelen een beter rendement te halen dan brede beursindices. Dit inzicht werd treffend verwoord in het klassieke beleggingsboek ‘A Random Walk Down Wall Street‘ van Burton J. Malkiel.

Maar voor de kortere termijn kan het rendement van sectoren, regio’s en individuele aandelen fors uiteenlopen. Zo waren in 2021 grote techbedrijven zoals Amazon, Apple en Tesla de absolute uitblinkers op de beurs. Maar afgelopen jaar zat de techsector in het verdomhoekje en presteerden energie-aandelen buitengewoon goed.

Veel beleggers vragen zich af wat 2023 in petto heeft voor de beurs. Business Insider vroeg ChatGPT naar diens visie met een aantal vragen en dat leidde tot de volgende conversatie.

Onze eerste vraag ging over de korte termijn.

Welke 5 aandelen zullen in januari 2023 goed presteren?

ChatGPT: "Het is onmogelijk om met zekerheid te voorspellen welke aandelen in de toekomst goed zullen presteren. Aandelenmarkten zijn volatiel en kunnen worden beïnvloed door talloze factoren, zoals de economische vooruitzichten, de prestaties van individuele bedrijven, geopolitieke ontwikkelingen en nog veel meer."

"Het is belangrijk om te onthouden dat het kopen van aandelen een vorm van beleggen is en dat het beleggen van geld altijd gepaard gaat met risico's. Als je overweegt om aandelen te kopen, is het raadzaam om eerst te onderzoeken welke aandelen het beste bij je beleggingsdoelen passen. Dit kan betekenen dat je aandelen kiest die in een specifiek sectoor werken, of aandelen die een lange geschiedenis van stabiele winsten hebben."

"Het is ook aan te raden om advies te vragen aan een financieel adviseur of een beleggingsprofessional voordat je besluit om aandelen te kopen. Zij kunnen je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen die gebaseerd is op jouw unieke financiële situatie en doelen."

Oké, ChatGPT houdt zich op de vlakte over de korte termijn. Maar hoe zit dat als we een iets langere beleggingshorizon nemen?

Noem 10 aandelen die in 2023 een rendement van meer dan 10 procent zullen behalen.

ChatGPT: "Het is onmogelijk om met zekerheid te voorspellen welke aandelen in 2023 een rendement van meer dan 10 procent zullen behalen. Aandelenmarkten zijn volatiel en kunnen beïnvloed worden door talloze factoren, zoals de economische vooruitzichten, de prestaties van individuele bedrijven, geopolitieke ontwikkelingen en nog veel meer."

"Bovendien is het rendement van een aandeel op een bepaald moment geen garantie voor toekomstig rendement. Aandelen die in het verleden een hoog rendement hebben behaald, kunnen in de toekomst niet meer zo goed presteren, terwijl aandelen die in het verleden minder goed hebben gepresteerd, in de toekomst beter kunnen gaan presteren."

"Het is belangrijk om te onthouden dat het kopen van aandelen een vorm van beleggen is en dat het beleggen van geld altijd gepaard gaat met risico's. Als je overweegt om aandelen te kopen, is het raadzaam om eerst te onderzoeken welke aandelen het beste bij je beleggingsdoelen passen. Dit kan betekenen dat je aandelen kiest die in een specifiek sectoor werken, of aandelen die een lange geschiedenis van stabiele winsten hebben."

"Het is ook aan te raden om advies te vragen aan een financieel adviseur of een beleggingsprofessional voordat je besluit om aandelen te kopen. Zij kunnen je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen die gebaseerd is op jouw unieke financiële situatie en doelen."

Hmm...ChatGPT blijft om de hete brei heendraaien. In de tweede alinea van dit antwoordt komt hij met wat nieuwe toelichting, maar de eerste, derde en vierde alinea's zijn vrijwel exacte kopieën van het antwoord op onze eerste vraag.

We besluiten de kunstmatig intelligente chatbot nu echt het vuur aan de schenen te leggen. Met Tesla. Dat aandeel is immers zo'n 70 procent gedaald in 2022.

Moet ik nu aandelen Tesla kopen?

ChatGPT: "It is not appropiate for me to provide investment advice, as I am an AI language model and do not have the ability to predict future market trends or to fully understand your personal financial situation and risk tolerance. It is important for individuals to carefully consider their their own financial goals and risk tolerance before making any investment decisions. It is recommended to consult with a financial professional or to do your research before making any investment decisions."

Hé? ChatGPT begint opeens in het Engels te antwoorden als we een vraag in het Nederlands stellen. Misschien begint 'ie het vervelend te vinden dat we blijven doorvragen. Of denkt de bot dat alleen Engelstaligen interesse hebben in Tesla?

Het begint in ieder geval duidelijk te worden dat de chatbot zo is ingesteld dat hij (of zij?) geen directe beleggingstips geeft. Maar wellicht is er een omweg. ChatGPT helpt scholieren met essays over literatuur, dus waarom zou hij niet financiële analisten kunnen bijstaan die een rapport moeten schrijven over bijvoorbeeld...Tesla.

Stel een afgewogen beleggingsadvies samen voor het aandeel Tesla.

ChatGPT: "As an AI language model, I am not able to provide specific investment advice or recommendations. However, I can provide some general guidelines that may be helpful when considering an investment in Tesla or any other individual stock.

  1. Understand your financial goals and risk tolerance. Before making any investment decisions, it is important to have a clear understanding of your financial goals and risk tolerance. This will help you determine the appropiate level of risk for your portfolio and ensure that your investment decisions align with your overall financial plan.
  2. Do your own research: it is important to thoroughly research any potential investment, including evaluating the company's financial health, management team, and industry trends. This will help you make informed decisions and understand the potential risks and rewards of the investment.
  3. Diversify your portfolio. Diversifying your portfolio by including a mix of assets, such as stocks, bonds, and cash, can help to spread risk and potentially reduces the overall volatility of your portfolio.
  4. Consider consulting with a financial professional. A financial professional, such as a financial advisor or investment manager, can provide valuable guidance and expertise when making investment decisions. They can help you understand your options and make informed decisions that align with your financial goals and risk tolerance.

"It is always a good idea to carefully evaluate any potential investment and to consult with a financial professional before making a decision."

Pff...we stoppen ermee. Eén ding is duidelijk geworden: ChatGPT is een enorme fan van (betaalde) beleggingsadviseurs. Kunstmatige intelligentie zal die beroepsgroep in ieder geval niet om zeep helpen...

LEES OOK: ChatGPT is niet krachtig genoeg en veel te duur om de concurrentie met Google aan te gaan