Organisaties die met een collectieve arbeidsovereenkomst werken, hebben moeite om forse salarisstijgingen voor gewilde werknemers bij te benen. De krappe arbeidsmarkt dwingt veel werkgevers tot forse salarisverhogingen, maar cao-organisaties kunnen die stijgingen niet zomaar doorvoeren.

De salarisverhogingen zijn voor bepaalde functies en beroepsgroepen dusdanig, dat ook werknemers die normaal gesproken niet primair salarisgericht zijn steeds vaker een overstap maken om meer geld te verdienen.

“Er heerst een gevoel dat dit de tijd is om je slag te slaan, met als gevolg dat organisaties die werken met een cao-structuur de strijd om talent vaker verliezen”, zegt recruitment consultant Thomas Boerefijn van recruitmentbedrijf Robert Walters in een persbericht.

Aantrekkelijke secundaire voorwaarden

Bedrijven die gebonden zijn aan een cao, hebben wel een aantal troeven in de strijd om de werknemer. Zij kunnen weliswaar niet direct mee met de huidige salarisverhogingen, maar hebben vaak een goede pensioenregeling met een uitstekende opbouw.

De slag om de werknemer is dus niet bij voorbaat verloren, denkt Boerefijn. Het gaat vaak ook al gewoon om het duidelijker maken van het aanbod. "Er zijn organisaties die werken met een Individueel Keuzebudget van soms wel twintig procent van het jaarsalaris, dat je gewoon in salaris uitgekeerd krijgt. Maar dat komt niet duidelijk naar voren in de vacaturetekst."

Ook kunnen ondernemingen kijken naar de inschaling. De krapte op de arbeidsmarkt zit op dit moment met name in het junior- en mediorsegment, zo ziet men bij Robert Walters. "Als cao-gebonden organisatie kun je er dan voor kiezen om deze professionals hoger in te schalen dan gebruikelijk."

'Benadruk de interessante vraagstukken'

Naast de carrièretijger die puur gaat voor salaris. was er traditioneel altijd een groep werknemers die een brede afweging maakt. "Deze professionals kijken meer naar de ambities en visie van een bedrijf en hun rol daarin." Ook die groep is door de grote salarisverschillen steeds gevoeliger voor de overstap naar een andere organisatie.

Bedrijven die gebonden zijn aan een cao, doen er dan goed aan hun interessante businessvraagstukken te benadrukken. "Hoe lever je als grote zorginstelling bijvoorbeeld goede, maar ook betaalbare zorg? Hoe houd je als woningcorporatie de verduurzaming van het woningaanbod betaalbaar?"

Professionals zoals business controllers vinden dit heel interessante vraagstukken om aan te werken, constateert de recruitmentorganisatie.

LEES OOK: De CEO van een softwarebedrijf biedt nieuw personeel $5.000 om na 2 weken ontslag te nemen – dat helpt volgens hem om toptalent te behouden