Britney Spears moet de advocaat die ze niet zelf heeft gekozen, een vergoeding kunnen betalen die hoger is dan het bedrag dat ze aan zichzelf mag uitgeven.

Sam Ingham, die in 2008 werd aangesteld om de belangen van de zangeres te behartigen toen die onder curatele kwam te staan, kan maximaal 10.000 dollar per week rekenen.

Spears krijgt een wekelijkse toelage van 2.000 dollar voor directe uitgaven. Vanuit haar vermogen worden ook andere kosten gedekt.

De advocaat van Britney Spears, die ze zelf niet heeft kunnen kiezen, kan een jaarsalaris in rekening brengen dat hoger ligt dan wat ze aan zichzelf mag uitgeven in de inmiddels 13 jaar dat ze onder curatele staat.

Dat schrijft het Amerikaanse magazine The New Yorker in een uitgebreid artikel over het ‘conservatorschap’, zoals de term voor curatele in de Verenigde Staten luidt. In 2008 werd Sam Ingham aangesteld om Spears te vertegenwoordigen nadat ze niet meer in staat werd geacht om haar eigen belangen te behartigen. Sindsdien staat hij op de loonlijst van de zangeres.

Het conservatorschap kreeg hernieuwde aandacht nadat de documentaire ‘Framing Britney Spears’ uitkwam. Daarin werd onder meer belicht dat Spears niet langer onder curatele van haar vader Jamie Spears wenst te staan. De belangstelling en kritiek zwelden aan, toen de zangeres eind juni zelf via een online verbinding publiekelijk sprak voor de rechtbank in Los Angeles.

Ze pleitte voor beëindiging van de regeling die ze wreed noemde en op mishandeling vond neerkomen. Met haar fortuin bekostigt ze ook de juridische kosten van bewindvoerders die de regeling tegen haar zin willen laten voortduren.

Sinds 2008 heeft Ingham zo'n 3 miljoen dollar betaald gekregen vanuit het vermogen van Spears, waarover ze dus niet vrijelijk kan beschikken vanwege de curatele. In 2019 verdiende hij ongeveer 373.000 dollar met zijn werk voor haar, schreef The New York Times.

Advocaat kan 10.000 dollar per week rekenen

De advocaat zou maximaal 520.000 dollar kunnen rekenen op jaarbasis. Dit op basis van de 475 dollar die hij volgens de krant per uur betaald krijgt en het maximale salaris per week van 10.000 dollar waarvoor de rechtbank volgens The Hollywood Reporter goedkeuring heeft gegeven.

Uit financiële documenten blijkt dat Spears zelf een toelage van maximaal 2.000 dollar per week voor directe uitgaven krijgt, schreef The New York Times ook. Niet genoeg om alles te bekostigen, bleek in 2012. Ze kon toen de rekening van 1.300 dollar voor een etentje met een vriend in Las Vegas niet betalen, ondanks dat ze miljoenen verdiende als jurylid in de talentenjacht 'The X Factor'.

Ingham kreeg een storm aan kritiek te verduren nadat Spears zei dat hij haar niet had geïnformeerd over haar recht om te vragen het conservatorschap te beëindigen. Voor de openbare hoorzitting met Spears distantieerde hij zich van alles wat ze zou zeggen.

Volgens entertainmentsite ET was Spears in 2018 in totaal 1,1 miljoen dollar kwijt aan juridische en vergoedingen voor curatoren, daarmee werd onder andere Inghams salaris gedekt en andere juridische werkzaamheden die gepaard gaan met de regeling.

Dit is ook inclusief de betalingen aan advocaten die curatoren vertegenwoordigen van wie Spears beweert dat ze haar hebben mishandeld, meldde The New York Times. De curatele verplicht haar alle juridische rekeningen te betalen.

Uit rechtbankdocumenten die de krant heeft ingezien, blijkt dat haar vader, Jamie Spears, bijna 900.000 dollar bij zijn dochter in rekening heeft gebracht voor honderden uren werk door PR-specialisten tussen oktober 2020 en februari 2021.

LEES OOK: Britney Spears vertelt de rechtbank dat ze haar spiraaltje wil verwijderen en een baby wil, maar dat niet mag van haar curatoren