Premium content ophalen
  • De vrijstelling voor de vermogensbelasting in box 3 gaat licht omhoog in 2022.
  • Ook rekent de fiscus volgend jaar voor het eerst met een licht negatief rendement op sparen en daalt het veronderstelde rendement op beleggen een beetje.
  • Business Insider laat zien wat de gevolgen zijn voor de belasting op spaargeld en beleggingen als je een vermogen tussen de 50.000 euro en 1,5 miljoen euro hebt.

Het kabinet-Rutte III kwam op Prinsjesdag met een beperkte aantal wijzigingen voor de manier waarop spaargeld en beleggingen volgend jaar worden belast in box 3. Maar die hebben toch wel invloed op wat je aan vermogensbelasting betaalt in 2022.

Om te beginnen wordt de vrijstelling voor de belastingheffing in box 3 iets verhoogd naar 50.650 euro per persoon in 2022. Dit jaar ligt de vrijstelling op precies 50.000 euro per persoon. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling, wat betekent dat spaargeld en beleggingen voor deze groep volgend jaar tot 101.300 euro is vrijgesteld.

Maar hiermee is de kous niet af. Het systeem waarbij de overheid in box 3 uitgaat van een fictief rendement blijft bestaan. Het fictieve rendement wordt volgend iets aangepast. Voor spaargeld gaat de fiscus voor het eerst uit van een negatief rendement. Dat ligt op -0,01 procent. Voor beleggingen geldt een verondersteld rendement van 5,53 procent (in 2021: 5,69 procent).

Deze rendementen worden volgens een bepaalde verdeling toegepast op je vermogen, waarbij de fiscus ervan uitgaat dat je meer belegt naarmate je vermogen hoger is. Over het fictieve rendement op het vermogen wordt 31 procent belasting geheven.

Premium content ophalen