• De vrijstelling voor de vermogensbelasting in box 3 gaat licht omhoog in 2022.
  • Ook rekent de fiscus volgend jaar voor het eerst met een licht negatief rendement op sparen en daalt het veronderstelde rendement op beleggen een beetje.
  • Business Insider laat zien wat de gevolgen zijn voor de belasting op spaargeld en beleggingen als je een vermogen tussen de 50.000 euro en 1,5 miljoen euro hebt.

Het kabinet-Rutte III kwam op Prinsjesdag met een beperkte aantal wijzigingen voor de manier waarop spaargeld en beleggingen volgend jaar worden belast in box 3. Maar die hebben toch wel invloed op wat je aan vermogensbelasting betaalt in 2022.

Om te beginnen wordt de vrijstelling voor de belastingheffing in box 3 iets verhoogd naar 50.650 euro per persoon in 2022. Dit jaar ligt de vrijstelling op precies 50.000 euro per persoon. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling, wat betekent dat spaargeld en beleggingen voor deze groep volgend jaar tot 101.300 euro is vrijgesteld.

Maar hiermee is de kous niet af. Het systeem waarbij de overheid in box 3 uitgaat van een fictief rendement blijft bestaan. Het fictieve rendement wordt volgend iets aangepast. Voor spaargeld gaat de fiscus voor het eerst uit van een negatief rendement. Dat ligt op -0,01 procent. Voor beleggingen geldt een verondersteld rendement van 5,53 procent (in 2021: 5,69 procent).

Deze rendementen worden volgens een bepaalde verdeling toegepast op je vermogen, waarbij de fiscus ervan uitgaat dat je meer belegt naarmate je vermogen hoger is. Over het fictieve rendement op het vermogen wordt 31 procent belasting geheven.

Vergelijk je de situatie van 2022 met die van dit jaar, dan daalt de belastingdruk in box 3 een beetje. Dat komt zowel door de kleine verhoging van de grens voor de vrijstelling, als door de lichte daling van de veronderstelde rendementen

Business Insider illustreert dit aan de hand van een aantal voorbeeldvermogens.

Box 3: zonder fiscaal partner lager heffingsvrij vermogen

We kijken eerst naar de situatie van een belastingplichtige die geen fiscaal partner heeft. Die heeft in 2022 een vrijstelling van 50.650 euro. Bij een vermogen dat uiteenloopt van 50.000 euro tot 1,5 miljoen euro ziet het plaatje er dan als volgt uit, blijkt uit eigen berekeningen van Business Insider.

De effectieve belastingdruk is hier het feitelijke belastingpercentage over het hele vermogen inclusief de vrijstelling.

In 2022 valt een vermogen van 50.000 euro binnen de vrijstelling van 50.650 euro en betaal je over 50 mille geen belasting.

Met een ton vermogen valt volgend jaar 49.350 euro onder het belastbare vermogen. Je betaalt dan 278 euro vermogensbelasting, wat over de hele ton gerekend neerkomt op een effectieve belastingdruk van 0,28 procent.

Omdat de vrijstelling in 2021 op 50.000 euro ligt, betaal je dit jaar met een vermogen tot een ton over een bedrag van 50.000 euro vermogensbelasting dus iets meer dan volgend jaar. Daarnaast geldt dus dat het veronderstelde rendement dit jaar iets hoger is. Als je de verschillen doorrekent, betaalt je in 2022 per saldo 16 euro minder belasting over een ton dan dit jaar.

Box 3: met fiscaal partner hogere vrijstelling

Kijk je naar de situatie van fiscale partners, dan geldt in grote lijnen hetzelfde. Belangrijkste punt is dus dat je over het gezamenlijke vermogen een vrijstelling hebt van 101.300 euro in 2022, tegen een vrijstelling van 100.000 euro dit jaar.

In de tabel hieronder laten we zien hoe de fiscale druk in box 3 uitpakt bij een gezamenlijk vermogen van 50.000 euro tot 1,5 miljoen euro.

Door de dubbele vrijstelling betaal je met een fiscale partner over vermogen tot 100.000 euro geen belasting in box 3. Op dit punt is er geen verschil tussen dit jaar en volgend jaar.

Vervolgens zie je dat het absolute fiscale voordeel in 2022 voor fiscale partners wat lager uitpakt dan voor singles. Dit heeft ermee te maken dat het lagere veronderstelde rendement in 2022 in eerste instantie sterker doorwerkt als je geen fiscaal partner hebt.

Wie in z'n eentje bijvoorbeeld 200.000 euro vermogen heeft, moet zowel dit jaar als in 2022 over ruwweg 1,5 ton daarvan vermogensbelasting betalen. Het lagere fictieve rendement van volgend jaar geeft in absolute zin dan wat extra voordeel.

[activecampaign form=24]

LEES OOK: Zo kan je de fiscus in box 3 verslaan, als je nét iets meer belegt dan de Belastingdienst veronderstelt