• Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel houdt bij welke schulden particulieren hebben. Ruim 10 miljoen mensen hebben een BKR-registratie.
  • Dat aantal is de laatste jaren opgelopen doordat het BKR meer vormen van schulden vastlegt of omdat leningen eerder een registratie opleveren.
  • Telefoonkredieten en leasecontracten voor auto’s zijn toegevoegd aan het register. Ook rood staan bij de bank kan een BKR-registratie opleveren.
  • Consumenten kunnen een kredietoverzicht opvragen bij het BKR. Bezwaar maken kan alleen bij de organisatie die de lening heeft verstrekt.

Ruim 10 miljoen mensen staan geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel omdat ze een lening hebben. Dat aantal is de laatste jaren opgelopen doordat het BKR meer vormen van schulden vastlegt of omdat leningen eerder een registratie opleveren.

Zo wordt rood staan sinds eind 2016 geregistreerd bij een kredietlimiet van 250 euro en een looptijd langer dan een maand. Voorheen werd geregistreerd vanaf 500 euro en langer dan drie maanden roodstand.

Daarnaast zijn telefoonkredieten en leasecontracten voor auto’s toegevoegd aan het register. Een studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt weer niet geregistreerd.

Een registratie bij het BKR kan omslaan in een negatieve vermelding als er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan drie maanden.

Veel consumenten weten niet of ze bij het BKR geregistreerd staan. Toch is het belangrijk om je bewust te zijn van je status bij het BKR, zeker als je in aanmerking wilt komen voor een lening, zoals een hypotheek.

Het BKR heeft sinds 1 februari twee registraties gewijzigd, blijkt uit een nieuwsbrief van De Hypotheekshop.

Ten eerste wordt een zakelijk krediet voor een bedrijf opgenomen als het gaat om een bedrag van meer dan 1.000 euro en de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is. Daarnaast worden hypotheken die door consumenten zijn afgesloten voor een woning om te verhuren of een recreatiewoning bij het aangaan van de lening geregistreerd bij het BKR.

Het BKR maakt onderscheid tussen de volgende zes soorten registraties:

1. Hypotheek

De hypotheek van een woning waar de consument zelf woont, wordt niet door het BKR geregistreerd.

Alleen als er een betalingsachterstand ontstaat van drie maandtermijnen, wordt de lening geregistreerd. Die negatieve registratie blijft van kracht totdat de achterstand is ingehaald en een herstelmelding is gedaan. Daarna blijft de negatieve registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Een hypotheek voor een tweede woning wordt sinds 1 februari wél door het BKR geregistreerd. Steeds meer mensen kopen een tweede huis, als recreatiewoning of om te verhuren. Als je twee maanden achterloopt met betalingen geven kredietverstrekkers dit door aan het BKR.

2. Zakelijk krediet

Zakelijke kredieten van meer dan 1.000 euro worden sinds 1 februari op een andere manier bij het BKR geregistreerd. Het gaat daarbij om zakelijke kredieten waarvoor de afnemer hoofdelijk aansprakelijk is.

Dat zijn leningen die worden afgesloten voor een eenmanszaak, VOF of maatschap, of door een vennoot van een commanditaire vennootschap (CV). Het bedrag van het zakelijke krediet wordt niet geregistreerd, omdat dat veelal fluctueert. Als je achterloopt met de betaling van de lening, wordt dat wel bij het BKR gemeld.

3. Private autolease

Steeds vaker kiezen automobilisten in Nederland voor de private lease van een auto. Met het aangaan van een leasecontract ga je een financiële verplichting aan. Die wordt geregistreerd bij het BKR, en kan de hoogte van een hypotheek beïnvloeden. Hypotheekverstrekkers nemen de betaalverplichting van de private-leaseovereenkomst mee in de berekening van de maximale hypotheek.

Lees meer: 4 manieren om goedkoop van je private lease-contract af te komen

4. Creditcards

Creditcards waarbij de klant gespreide betalingen kan doen in meerdere termijnen vallen in de categorie doorlopende kredieten. Die staan geregistreerd bij het BKR als het krediet hoger is dan 250 euro en een langere looptijd heeft dan een maand.

5. Rood staan

Ook de mogelijkheid om rood te staan op je bankrekening valt in de categorie doorlopende kredieten. Als de kredietlimiet hoger is dan 250 euro met een langere looptijd dan een maand, dan staat dat geregistreerd bij het BKR.

6. Telefoonabonnement

Telecombedrijven bieden vaak een mobiele telefoon met een abonnement dat in maandelijkse termijnen wordt betaald. Daarbij sluit je als klant in feite een lening af voor de telefoon. Dergelijke telefoonabonnementen worden bij het BKR geregistreerd als de lening voor het toestel hoger is dan 250 euro. Maandelijkse gebruikskosten tellen daarbij niet mee.

Telecomaanbieders zijn verplicht om te toetsen of de klant de maandelijkse lasten kan betalen. Andere kredietverstrekkers krijgen inzicht in de leningen. Als je wilt voorkomen dat een telefoonabonnement leidt tot een registratie bij het BKR, is het raadzaam om een aanbetaling voor het toestel te doen, zodat het geleende bedrag lager uitvalt dan 250 euro.

Kredietoverzicht opvragen

Kredietverstrekkers kunnen bij het BKR dus nagaan of je andere schulden hebt voordat ze jou een lening verstrekken, maar misschien wil je zelf ook weten welke registraties je hebt staan. Je kunt een kredietoverzicht opvragen bij het BKR via deze link.

Wil je bezwaar maken tegen een registratie, dan kun je niet bij het BKR terecht. Het zijn immers geldverstrekkers die melding doen bij het BKR en dus moet je bij die organisaties zijn als je een registratie ongedaan wilt maken. Het BKR geeft wel informatie over welke stappen je moet nemen bij bezwaar.

Lees meer over schulden: