• Het whitepaper van de bitcoin, waarin voor het eerst het idee en de werking van de cryptomunt werd beschreven, is 15 jaar oud.
  • In het document zet auteur Satoshi Nakamoto de blockchaintechnologie uiteen die de basis vormt van het gedecentraliseerde betalingssysteem.
  • De auteur, die het document onder een pseudoniem schreef, is nooit geïdentificeerd. Wel zijn er theorieën over diens identiteit.
  • Lees ook: Aandelen onder druk, maar bitcoin stijgt naar hoogste niveau dit jaar en tikt even $35.000 aan

Op 31 oktober 2008 publiceerde een onbekende persoon of groep mensen onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto een whitepaper met de titel Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Het document introduceerde bitcoin als een munteenheid en legde de fundamenten van de blockchaintechnologie uit. Het was een korte whitepaper van slechts negen pagina’s, maar het liet de wereld kennismaken met wat vandaag de dag de grootste cryptomunt ter wereld is en het cashloze betalingssysteem dat wordt ondersteund door de blockchain.

“Een pure ‘peer-to-peer’ versie van elektronisch geld zou het mogelijk maken om online betalingen direct van de ene naar de andere partij te sturen zonder tussenkomst van een financiële instelling”, zo luidt het document.  

Het whitepaper heeft de wereld veranderd, maar verrassend genoeg heeft tot nu toe niemand weten te ontdekken wie Satoshi Nakamoto is.

Volgens sommige theorieën komt Nakamoto waarschijnlijk uit Groot-Brittannië, omdat er Brits-Engelse spelling wordt gebruikt in het whitepaper voor woorden zoals 'favour'. 

Het vermoeden bestaat ook dat Nakamoto miljardair is, omdat de hoeveelheid bitcoin die in portefeuilles zit die hoogstwaarschijnlijk aan Nakamoto toebehoren, zijn nagetrokken.

De laatste keer dat Nakamoto iets van zich liet horen was op 26 april 2011, toen er vanuit die naam een e-mail werd gestuurd naar bitcoin-ontwikkelaars Mike Hearn en Gavin Andresen.

Er zijn in de loop der jaren ook andere geruchten over mogelijke identiteiten opgedoken. Newsweek beweerde in 2014 dat Dorian Nakamoto de maker van de crypto was, maar hij ontkent dit. 

De Australische computerwetenschapper Craig Wright heeft inmiddels publiekelijk verklaard dat hij de uitvinder van de bitcoin is, hoewel dit wordt betwist. Programmeur Nick Szabo wordt ook genoemd als de man achter het pseudoniem. 

Het is niet bewezen dat er slechts één iemand schuilt achter de naam Satoshi Nakamoto. Er bestaan een hoop theorieën die beweren dat het waarschijnlijk een groep mensen is, die samen het idee ontwikkelden.

In 2014 schreef Nakamoto zijn laatste bericht op een forum: "Ik ben niet Dorian Nakamoto." 

Wat staat er in het whitepaper van de bitcoin?

Hoewel bitcoin officieel werd gelanceerd in januari 2009, legde Satoshi Nakamoto in het whitepaper van 2008 het fundamentele kader van het op de blockchain gebaseerde betalingssysteem vast. 

"Wat nodig is, is een elektronisch betalingssysteem dat is gebaseerd op cryptografisch bewijs in plaats van vertrouwen, waardoor twee willekeurige partijen direct met elkaar kunnen handelen zonder dat er een derde partij nodig is", luidt het document.

Vertrouwen was het grootste probleem dat het elektronische transactiesysteem moest oplossen. In plaats van te vertrouwen op een centrale autoriteit, zoals een bank, om transacties te verifiëren, wilde Nakamoto een gedecentraliseerd systeem creëren waarin verificatie niet afhankelijk was van één enkele entiteit.

Nakamoto stelde een munt voor die gedefinieerd zou worden door een "keten van digitale handtekeningen". Elke keer dat een transactie plaatsvond, moest de betaler deze "aftekenen". 

Elke transactie zou worden uitgezonden naar een netwerk van ontvangers en betalers, die de volgorde van de transacties zouden verifiëren, wat gebeurt via complex en energie-intensief cryptografisch computerwerk.

Degene die een bepaalde transactie als eerste verifieert, een 'miner', plaatst zijn 'blok' in de keten van andere geverifieerde blokken en wordt beloond met bitcoin. 

Een element van het systeem dat niet in het whitepaper beschreven staat, is dat het systeem zo ontworpen is dat er slechts 21 miljoen bitcoins in omloop zullen komen. Elke vier jaar wordt de hoeveelheid bitcoin waarmee iemand die de rekenpuzzels oplost wordt beloond, gehalveerd.

De volgende halvering zal mid-2024 plaatsvinden, waardoor de beloning voor miners wordt teruggebracht tot 3,125 bitcoins voor elk geverifieerd transactieblok.

Er zijn momenteel 19,5 miljoen bitcoins op de markt. Naarmate er meer bitcoin wordt gemined, kost het verifiëren van de transacties steeds meer tijd, energie en vermogen. Experts voorspellen dat de laatste bitcoin in 2140 zal worden gemined.

Sinds de publicatie van het whitepaper is de cryptomarkt flink in waarde en culturele relevantie gestegen. De totale waarde van de cryptomarkt schommelt inmiddels rond de 1.300 miljard dollar. Zo'n twee jaar geleden piekte de cryptomarkt op een waarde van ongeveer 3.000 miljard dollar.

De bitcoin wordt op woensdag verhandeld voor ongeveer 35.000 dollar.

LEES OOK: De Amerikaanse overheid bezit voor $5,5 miljard aan bitcoin: daarmee is de VS een marktpartij geworden die de koers van de grootste cryptomunt kan beïnvloeden