• Joe Biden heeft tijdens zijn verkiezingscampagne een harde aanpak van China beloofd.
  • Hij noemde de Chinese president Xi Jinping een “boef” en beschuldigde Donald Trump van een klungelig antwoord op de groeiende macht van China.
  • Anders dan Trump wil Biden nauw samenwerken met Europa om druk uit te oefenen op China.

Democraten en Republikeinen in de Verenigde Staten zijn het erover eens dat China een rivaliserende wereldmacht is en een potentiële bedreiging voor de Verenigde Staten. Tijdens de verkiezingscampagne wedijverden Donald Trump en Joe Biden met elkaar over de vraag wie zich het hardst opstelt tegen China.

Biden stond als vicepresident van Barack Obama nog positief tegenover toenadering tot China, maar is sindsdien van standpunt veranderd. Hij noemde de Chinese president Xi Jinping een “boef” en heeft de handelsoorlog van Trump met China meermaals bekritiseerd, omdat die ineffectief zou zijn en de Amerikaanse economie niet beschermt.

“Democraten en Republikeinen zijn het op grote lijnen eens over China”, zegt Heather Conley van het Center for Strategic and International Studies in Washington. “Biden weet dat alles wat hij doet tegen China van Republikeinse zijde al snel het verwijt krijgt onvoldoende te zijn.”

Als de nieuwe regering net zo hard wil optreden tegen China als president Trump, dan zou de internationale aanpak van Biden samen met traditionele bondgenoten weleens effectiever kunnen zijn dan de solistische aanpak van Trump, die daarbij ook nauwe bondgenoten schoffeerde.

De mulitilaterale benadering van Biden lijkt op de Europese aanpak van handelsconflicten met China, waarbij binnen internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie en G20 wordt onderhandeld over het oplossen van problemen.

Dat zou betekenen dat de EU en de VS samen een veel groter tegenwicht vormen tegen de groeiende economische invloed van China dan als de Verenigde Staten alleen handelen.

“Mijn indruk is dat de grondhouding van de nieuwe Amerikaanse regering ten aanzien van China niet zal veranderen”, zegt voormalig eurocommissaris Ferdinando Nelli Ferrucci, tegenwoordig de baas van de Italiaanse denktank Istituto Affari Internazionali. “Wat waarschijnlijk wel gaat veranderen, is de manier waarop de strijd wordt gevoerd.”

“Ik denk dat de regering van Biden de Europese bondgenoten zal betrekken bij de aanpak van China en een nieuwe strategie wil formuleren zonder verrassingen, dictaten, ultimatums en chantage”, stelt Ferrucci.

Die indruk heeft Jim O’Neill van de Britse denktank Chatham House ook. Hij zei vorige week tegen CNBC dat hij denkt dat China zich meer bedreigd voelt door een regering onder leiding van Biden dan door de regering van Trump, ondanks de aanhoudende vijandigheid van Trump tegenover Beijing.

“Volgens mij maken de Chinezen zich meer zorgen over een regering van Biden dan over Trump”, zei O’Neill. “De regering van Biden zal internationale fora als de Wereldhandelsorganisatie, de G20 en de Wereldbank gebruiken om China te dwingen zich aan de standaarden van die organisaties te houden.”

Er zijn al tekenen dat de mulilaterale aanpak van Biden kan werken.  In een gelekt conceptvoorstel van de Europese Commissie dat is ingezien door The Financial Times wordt gepleit voor een nieuw samenwerkingsverband tussen de EU en de VS om een strategisch antwoord te geven “op de dreiging van de toenemende assertiviteit van China.”

Lees hier meer over Joe Biden: