• Aandelenmarkten zijn behoorlijk onrustig in de eerste weken van het nieuwe jaar.
  • Het is goed om daarbij te beseffen dat de meeste beleggers de komende jaren per saldo kopers zijn op de aandelenmarkt, betoogt beursexpert Hendrik Oude Nijhuis.
  • Zo bezien kan er juist ook een voordeel zitten aan tijdelijk lagere beurskoersen.
  • Lees ook: Waarom een hogere rente verschillende soorten aandelen anders raakt

ANALYSE – Op langere termijn tenderen aandelenmarkten opwaarts. Op korte termijn zijn ze onvoorspelbaar en moeten de soms stevige fluctuaties – opwaarts (daar hebben beleggers vaak weinig moeite mee!) en neerwaarts – voor lief worden genomen.

Als verklaring voor de recente dalingen op de beurs wordt in de financiële media wel gewezen op de sterk stijgende inflatie. Hecht aan zulke verklaringen achteraf voor bewegingen op de beurs niet al te veel waarde. Ook in de loop van afgelopen jaar was al wel duidelijk dat de inflatie fors aan het stijgen was en toen stegen aandelenmarkten juist fors.

De heersende gedachte is dat centrale banken de rente zullen verhogen om de inflatie te bestrijden. Een hogere rente is ongunstig voor aandelenmarkten, omdat toekomstige winsten verdisconteerd tegen een hogere rente nu minder waard zijn. Dat negatieve effect van een hogere rente geldt met name voor zogeheten groeibedrijven waar de verwachte winsten vaak verder in de toekomst liggen.

Eerder stelde ik al dat de loonontwikkeling vooralsnog fors achterblijft bij de inflatie. De afnemende koopkracht leidt zo bezien heel wel mogelijk tot dalende vraag in sommige sectoren (geld dat uitgegeven wordt moet toch ergens vandaan komen). Zo bezien kan hoge inflatie zelfs een voorbode voor een recessie zijn.

Tijdelijk lagere beurskoersen voor langetermijnbelegger ook voordeel

Een andere verklaring voor het pessimisme - paniek zou ik het nog niet willen noemen - hangt samen met de toestroom van nieuwe beleggers op de beurs. Zij hebben een periode van dalende beurzen niet eerder aan den lijve ondervonden en verkopen hun aandelen nu beurzen alweer enige tijd dalen, daarmee zelf zorgend voor een toename van het aantal verkooporders.

Zelf beleg ik gespreid in aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven die onderliggend iedere dag geld verdienen (dus volledig onafhankelijk van wat er op de beurs zelf gebeurt). De recente dalingen vormen voor mij dan ook geenszins aanleiding om aanpassingen in de portefeuille te doen, laat staan dat ik meen dat nu sprake is van een goed moment om in paniek te raken.

En tot slot, bijna niemand realiseert het zich, maar de meeste beleggers zijn de komende jaren per saldo koper van aandelen. Dat gebeurt door zelf inkomsten uit loondienst of ondernemerschap aan een beleggingsportefeuille toe te voegen, door (al dan niet verplichte) pensioenopbouw en indirect, via inkoop van eigen aandelen door de bedrijven waarin wordt belegd zelf. En daarmee zijn tijdelijk lagere koersen voor veruit de meeste beleggers in werkelijkheid uiteindelijk juist gunstig.

Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar.