Premier Mark Rutte heeft nog wat goed te maken. Het besteedbaar inkomen van Nederlanders stijgt veel minder snel dan in veel andere Oeso-landen.

Toen Rutte medio juni klaagde dat bedrijven veel te laks zijn met loonsverhogingen, waardoor werkende Nederlanders hun koopkracht nauwelijks zien stijgen, kwam daar meteen stevige kritiek op.

Uit een analyse van econoom Wimar Bolhuis in vakblad ESB kwam bijvoorbeeld naar voren dat de lasten op arbeid in de periode dat Rutte premier is, sterker zijn verhoogd in Nederland dan in andere Europese landen. Hierdoor is Nederland succesvol geweest bij het terugdringen van de staatsschuld, maar dat is ten koste gegaan van de koopkracht van werkenden.

Een recente vergelijking van het besteedbaar inkomen in Oeso-landen bevestigt dit beeld. Onderstaande grafiek, samengesteld door databureau Statista, laat zien dat het besteedbaar inkomen in veel geïndustrialiseerde landen veel sterker is gestegen dan in Nederland. Dat geldt in Europa voor Ierland en Polen, maar bijvoorbeeld ook voor buurland Duitsland.

Het gaat hier om het inkomen van huishoudens na aftrek van belastingen en gecorrigeerd voor prijsstijgingen van goederen en diensten.

 

Lees meer:

Lees ook op Business Insider