Premium content ophalen

Vergrijzing, robotisering, cybersecurity, energietransitie en genderdiversiteit… Het aantal thematische beleggingsfondsen schiet als paddenstoelen uit de grond.

Naast kansen zijn er ook risico’s verbonden aan dit soort themafondsen, die vaak de vorm aannemen van beursgenoteerde beleggingsfondsen, of ETF’s.

Is het verstandig om te beleggen in themafondsen? Of is het vooral een slimme marketingtruc? Business Insider benoemt de kansen en risico’s.

Forse toename aantal fondsen en belegd vermogen

Premium content ophalen