Premium content ophalen

De afgelopen weken hebben we aan den lijve ondervonden welke risico’s er kleven aan de afhankelijkheid van fossiele energie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de olie– en gasprijzen geëxplodeerd en dat zien we terug in onze energierekening.

De dreiging dat Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait, doet ons bovendien beseffen hoe kwetsbaar onze energievoorziening is. Dit versterkt de roep om op grote schaal te investeren in duurzame energie, zoals zonne- en windenergie.

Daarnaast is Nederland sowieso gebonden aan het wereldwijde Klimaatakkoord dat eind 2015 door 195 landen in Parijs is ondertekend, om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan. Als uitvloeisel hiervan heeft Nederland zich tot doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent zijn gedaald.

Dat duurzame energie een grote vlucht gaat nemen, is wel duidelijk. Je kunt hier zelf je steentje aan bij dragen, door je woning van het gas af te halen. Welke stappen je hiervoor moet zetten, kun je lezen in dit artikel.

Maar je kunt ook als belegger profiteren van de energietransitie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, die we hieronder kort nalopen.

1. Losse aandelen

Premium content ophalen