Beleggers doen er goed aan oog te hebben voor bedrijven die willen bijdragen aan een betere wereld.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is in zwang bij grote, professionele beleggers, maar is ook relevant voor particulieren.

Duurzaam beleggen levert bovendien een prima rendement op, aldus beursexpert Ralf op de Weegh.

ANALYSE – Naast een hoop ellende heeft het coronavirus ons wellicht ook een aantal positieve zaken laten inzien, die we misschien waren vergeten of die naar de achtergrond waren verdwenen.

Doordat we zoveel mogelijk thuiswerken is de balans tussen werk en privé verbeterd. Ook zijn we bewuster over onze gezondheid gaan nadenken en is er een gevoel voor saamhorigheid ontstaan.

Dit ‘nieuwe normaal’ zorgt voor een aantal grote (duurzame) ontwikkelingen op het gebied van werken, digitalisering, wonen, reizen en verschillende maatschappelijke thema’s.  

Volgens veel economen, politici en wetenschappers is dit een historische kans om zaken anders te gaan regelen en te hervormen. We zien dit al gebeuren.

Zo moet Air France- KLM voor de gekregen staatssteun de vloot verduurzamen en binnenlandse vluchten schrappen. En ook de EU-deal van 750 miljard euro omvat klimaateisen.

Bij het ‘nieuwe normaal’ gaat het dus om bewust omgaan met mensen (maatschappij), het milieu en ondernemingen. En die ontwikkeling zien we ook bij beleggen in de vorm van toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Bewust beleggen: meer dan aandacht voor klimaat

Maatschappelijk verantwoorde beleggers, ook wel duurzame beleggers genoemd, houden bij hun beleggingsbeslissingen rekening met overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).

Zo kijken deze beleggers niet alleen naar het rendement of de winstgevendheid van hun belegging, maar ook of het bedrijf bijdraagt aan een betere en socialere wereld.

In welke mate een bedrijf duurzaam is, wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Hoe beter een bedrijf ‘scoort’ op deze ontwikkelingsdoelen, hoe duurzamer het is, en daarmee ontvangt het een hogere duurzaamheidsscore. Afhankelijk van je motivatie of persoonlijke waarden kun je kiezen welke gradatie duurzaam je voorkeur heeft.  

Een misvatting onder particuliere beleggers is dat duurzaam beleggen vooral te maken heeft met milieudoelstellingen en het klimaat, maar dat is te kort door de bocht.

Kijkend naar de SDG’s zien we al snel dat ook maatschappelijke thema’s en ondernemingsbestuur een belangrijke rol spelen. Thema’s waarop veel nadruk is komen te liggen sinds de opkomst van het coronavirus.

Extra rendement door maatschappelijk verantwoord beleggen

Een andere grote misvatting is dat maatschappelijk verantwoord beleggen ten koste zou gaan van het rendement.  De laatste jaren levert het vooral extra rendement op.

Grote beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars nemen al jaren of zelfs tientallen jaren duurzame criteria mee in hun beleggingsbeslissingen en dat is ook niet vreemd.  

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven zijn over het algemeen innovatiever, hebben een beter bestuur, betere bedrijfsprocessen, beter risicobeheer, zijn financieel gezonder, hebben loyale klanten en goede, gemotiveerde medewerkers.

Dit alles maakt maatschappelijk bewuste bedrijven beter voorbereid op een crisis zoals we die nu meemaken. Daar hebben grote beleggers oog voor en het is logisch dat bedrijven met een duurzame langetermijnstrategie op de lange termijn een bovengemiddeld rendement laten zien.

Ik ben ervan overtuigd dat beleggers door de coronacrisis bewuster gaan nadenken over duurzame thema’s. Daarbij gaat het om zaken zoals globalisering, het klimaat, gezondheidszorg, mobiliteit, verantwoorde voedselconsumptie/productie en een circulaire stad of economie.

De focus zal voor bedrijven meer komen te liggen op hun maatschappelijke impact op de lange termijn dan op de korte termijn winstoptimalisatie. Voor bedrijven zal het belang van een duurzame reputatie toenemen onder druk van de maatschappij.

Een voorbeeld hiervan is de discussie over de coronasteun voor bepaalde bedrijven of de effectieve belastingdruk voor grote multinationals.  

Sowieso voelen bedrijven meer druk om te verduurzamen via scherpere wet- en regelgeving vanuit de overheid. Ondernemingen die nu al voorop lopen, hebben hierbij een voorsprong en zullen in de toekomst betere resultaten neerzetten.

Beleggers doen er goed aan deze trend te volgen en zelf ook voorop te lopen met het verduurzamen van hun effectenportefeuille.

Ralf op de Weegh is oprichter en managing partner van BeSmart Vermogensbeheer. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit voor eigen rekening posities in ETFs.