Studie- en opleidingskosten zijn vaak aftrekbaar, maar niet altijd.

De kosten die je uitgeeft aan een studie of opleiding zijn vaak aftrekbaar. Er zijn twee categorieën van aftrekbare kosten:

  1. Noodzakelijke bedrijfskosten, zoals de verplichte jaarlijkse permanente educatie, zijn altijd volledig aftrekbaar.
  2. Scholingskosten die geen bedrijfskosten zijn, maar die worden gemaakt met het oog op een toekomstige baan of onderneming zijn aftrekbaar boven een drempel van 250 euro; deze kosten kun je aftrekken als ‘Persoonsgebonden aftrek’. De kosten van een opleiding die je volgt als hobby of voor je persoonlijke ontwikkeling zijn nooit aftrekbaar.

Onlangs deed het hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een zaak in hoger beroep. Een vrouw die destijds een Wajong-uitkering kreeg, had in Californië een vierweekse cursus gevolgd die haar hielp beter om te gaan met stress en woede. De kosten van bijna 19 duizend euro had zij opgevoerd als aftrekbare scholingskosten.

De vrouw, die voor zij in de Wajong terecht kwam geregeld problemen had op haar werk, had deze cursus naar eigen zeggen nodig om weer in een werkomgeving te kunnen functioneren. Na de opleiding in Californië vond zij weer betaald werk als programmeur, welk beroep zij ook nu nog uitoefent. Zonder de cursus was dat naar eigen zeggen niet mogelijk geweest.

Scholingskosten

De Belastingdienst was het niet eens met de aftrekpost voor de inkomstenbelasting en haalde er een streep door. De Inspecteur wees daarbij op een cruciaal criterium voor de aftrekbaarheid van scholingskosten, namelijk dat de kosten zijn gemaakt ‘met het oog op het verwerven van inkomen uit arbeid en woning’.

De rechter was het eens met de Belastingdienst. Hij onderkende weliswaar dat de opleiding voor de persoonlijke ontwikkeling van de vrouw heel nuttig was geweest en ongetwijfeld heeft geholpen bij het weer vinden van een baan. Maar zij had de opleiding in eerste instantie gevolgd om persoonlijke problemen in het dagelijks leven te verhelpen en niet 'met het oog op verwerven van inkomen uit arbeid en woning'.

Hoewel de rechter het 'prijzenswaardig' vond dat de vrouw de cursus had gevolgd, zijn de opgedane vaardigheden te algemeen en persoonlijk van aard om te kwalificeren als scholing volgens de definitie van de Belastingdienst. Het hoger beroep werd afgewezen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl