Studiekosten kunnen een interessante aftrekpost zijn in je belastingaangifte. Maar de aftrekmogelijkheden zijn de afgelopen jaren wel flink versoberd. Wat mag je nog aftrekken in je aangifte over 2018?

Een laptop, bureau, rente over studieschulden, een studiereis, reiskosten… Reken je niet rijk als je een studie voor je werk volgt. Lang niet alle kosten die je maakt zijn aftrekbaar. Kort gezegd komt het erop neer dat je alleen de verplichte en noodzakelijke kosten in mindering mag brengen op je inkomen, zoals lesgeld en verplichte leermiddelen.

Studieschulden mag je ook aftrekken, maar dan van je vermogen in box 3.

Om het nog iets ingewikkelder te maken, geldt voor de aftrek van studiekosten een drempel en een bovengrens en moet je een correctie aanbrengen voor privégebruik.

We lopen de belangrijkste fiscale aftrekposten voor studiekosten in de belastingaangifte 2018 na in dit derde deel van de jaarlijkse serie van Business Insider.

De voorwaarden zijn streng

Een cursus portretschilderen die je als hobby volgt moet je volledig zelf betalen. Maar volg je een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep, dan komt de fiscus je wél tegemoet.

De voorwaarden zijn wel streng. Zo geldt de aftrek van studiekosten uitsluitend voor jou en je fiscaal partner. Kosten van de studie van je kind mag je dus niet opvoeren. Ook mag je de kosten voor een studie waarvoor je recht hebt op studiefinanciering, niet aftrekken.

Verder vallen veel kostenposten buiten de aftrek (zie verderop), geldt er een drempel en moet je eventuele vergoedingen van je werkgever in mindering brengen op de kosten.

... zo zijn alleen noodzakelijke kosten aftrekbaar

In het kort komt het erop neer dat je alleen de verplichte en noodzakelijke kosten van een opleiding mag aftrekken van je inkomen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan college- of lesgeld en leermiddelen die de opleiding verplicht heeft gesteld, zoals boeken, gereedschap, een veiligheidsbril of bepaalde software.

Laptop is niet aftrekbaar

De kosten voor de aanschaf van een computer, tablet, notebook, printer en je internetabonnement zijn echter niet aftrekbaar.

... net als reiskosten en inrichting studeerkamer

Ook de rente over studieschulden mag je niet aftrekken, evenals kosten voor levensonderhoud, zoals hotelovernachtingen, eten en kleding. Wie denkt de kosten voor de reis naar het opleidingsinstituut in mindering te mogen brengen op zijn inkomen, komt eveneens bedrogen uit: de fiscus staat dit niet toe.

Ook de kosten voor een studiereis of excursie en bonnetjes voor de inrichting van je studeerkamer zijn helaas niet aftrekbaar.

Afschrijving over meerdere jaren

Soms heb je voor een studie spullen nodig die langere tijd meegaan, zoals een muziekinstrument als je op het conservatorium zit. Deze kosten mag je niet in één jaar volledig aftrekken, maar moet je uitsmeren over enkele jaren. Bij de aftrek moet je wel rekening houden met een restwaarde.

Let wel op: je mag de kosten alleen aftrekken als je deze zogeheten duurzame goederen ook echt gebruikt voor je studie of opleiding, en als het om spullen gaat die anderen die jouw opleiding niet volgen normaal gesproken niet kopen. Om die reden vallen computers doorgaans buiten de aftrek.

Als je deze duurzame goederen ook privé gebruikt, mag je het gedeelte voor privégebruik niet opvoeren als aftrekpost.

Drempel voor aftrek studiekosten

Voor de studiekosten geldt - net als vorig jaar - een drempel van 250 euro per persoon. Alles erboven is aftrekbaar.

Heb je bijvoorbeeld 1.890 euro lesgeld betaald en 400 euro voor studieboeken, dan mag je 2.040 euro in mindering brengen op je inkomen (2.290 min 250 euro).

Heb je van je werkgever een vergoeding gekregen, dan moet je dat bedrag eerst in mindering brengen.

Hoeveel krijg ik terug?

Hoeveel je uiteindelijk terug krijgt, hangt af van het belastingtarief waar je in valt. Val je in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting 2018, dan kun je 51,95 procent van de studiekosten terugvragen.

Er geldt een maximum

De aftrek van studiekosten is overigens niet onbeperkt: het bedrag dat je maximaal in mindering mag brengen is in de regel 15.000 euro. Alles wat daar bovenuit komt is niet aftrekbaar.

Zo'n maximum geldt niet als je gedurende een langere periode (maximaal vijf jaar) zoveel tijd kwijt bent aan je studie dat je dat niet kunt combineren met een fulltime baan. Deze zogeheten standaardperiode moet wel afgelopen zijn voor je dertigste verjaardag.

Bewaar je bonnetjes

Let goed op. Zorg ervoor dat je alle facturen en rekeningafschriften minimaal vijf jaar bewaart, als je studiekosten als aftrekpost opvoert. Je moet kunnen bewijzen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. De Belastingdienst mag tot vijf jaar belasting terugvorderen.

Scholingsaftrek op de helling

Het ziet ernaar uit dat de scholingsaftrek zijn langste tijd gehad heeft. Het kabinet wil deze regeling in 2020 vervangen door een gerichte uitgavenregeling. Deze moet werkenden - vooral lager opgeleiden en ouderen - stimuleren om zich gedurende hun carrière bij te scholen en zich te blijven ontwikkelen.

Hoe die nieuwe regeling er exact uit gaat zien, is nog niet bekend.

Studieschulden? Aftrekbaar in box 3

Wie op 1 januari 2018 meer dan 30 duizend euro vermogen had (of het dubbele bij fiscaal partnerschap), moet hierover vermogensbelasting betalen in box 3. Heb je studieschulden, dan mag je deze aftrekken van je belastbare inkomen in box 3 (sparen en beleggen), voor zover deze uitkomen boven de drempel van 30 duizend euro (of het dubbele bij fiscaal partners).

Heb jij een forse studieschuld, dan mag je dit bedrag dus in mindering brengen op je belastbare vermogen, tenzij de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift.

De rente over een studieschuld is helaas niet aftrekbaar in box 1. Rente-aftrek over schulden geldt namelijk alleen maar voor hypotheken (behalve voor een tweede woning).

Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2018: