Op 1 maart is het zover: vanaf die datum kun je de belastingaangifte 2018 indienen. Daarbij zijn er ook zaken waar de fiscus speciaal op let.

Voor belastingadviseurs heeft de Belastingdienst een speciaal lijstje opgesteld van zaken die extra aandacht krijgen bij de controle. Handig om te weten. We nemen 8 punten hieronder kort door.

1. Neveninkomsten naast je gewone baan

De fiscus merkt op dat bijverdiensten buiten een reguliere baan opgegeven moeten worden als ‘resultaat overige werkzaamheden’. Bijvoorbeeld als je een vergoeding ontvangt voor het geven van lezingen. Omdat dit niet automatisch bij de vooraf ingevulde aangifte gebeurt, schiet het opgeven van neveninkomsten er nog wel eens bij in, aldus de Belastingdienst.

2. Opgeven afkoop lijfrente

Als je het opgebouwde bedrag in een lijfrenteverzekering vervroegd afkoopt zodat je er direct over kunt beschikken, moet je de afkoopsom in de belastingaangifte vermelden. Die afkoopsom is belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

3. Verdeling inkomsten en vermogen in box 1 en 3

Als je fiscaal partner bent, mag je een aantal zaken verdelen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Zo kun je de hypotheekrente als aftrekpost zo verdelen dat je daar optimaal van profiteert. Bijvoorbeeld door een groter deel van de aftrek te laten vallen bij de partner die in een hogere belastingschijf valt.

In box 3 kun je de waarde van je spaargeld en beleggingen zo verdelen dat je zo veel mogelijk onder de lagere tarieven van de vermogensrendementsheffing valt.

De fiscus waarschuwt belastingadviseurs dat de verdeling niet altijd goed gaat, omdat het te verdelen vermogen in box 3 of de inkomsten in box 1 soms verkeerd worden opgeteld.

4. Ervenrekening ook opgeven

Een ervenrekening waar geld op staat dat nog uit een erfenis stamt, moet naar rato worden opgegeven bij de belastingaangifte. Maar volgens de fiscus gebeurt dat niet altijd.

5. Cryptovaluta: waarde opgeven per 1 januari 2018

Een bittere pil voor beleggers in cryptovaluta. De cryptomarkt is afgelopen jaar zwaar onderuit gegaan, maar voor de belastingaangifte 2018 geldt in box 3 als peildatum 1 januari 2018. Dat was rond het piekniveau van de cryptomarkt.

Op 1 januari 2018 noteerde de bitcoin rond de 11.237 euro. Aan het eind van het jaar was dat nog zo'n 3.400 euro. Toch geldt voor de belastingaangifte de waarde bij de start van het jaar.

De Belastingdienst zal dus zeker interesse hebben in de correcte opgave van het bezit van cryptomunten. Je mag hiervoor de koers gebruiken bij het platform waar je cryptomunten hebt gekocht.

6. Verhoging hypotheek

Wie in 2018 z'n hypotheek heeft verhoogd, moet goed opletten of de hypotheekrente van de extra lening aftrekbaar is. Dit hangt af van het doel van de hogere hypotheek.

Als het bijvoorbeeld gaat om de financiering van oversluitkosten of een boeterente, dan is de hypotheekrente voor dat deel van de lening niet aftrekbaar.

7. Aankoop nieuwe woning: aftrekbare kosten

Volgens de Belastingdienst maken starters op de woningmarkt relatief veel fouten met betrekking tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Zo zijn bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de koopakte niet aftrekbaar. Lees hier meer over wel en niet-aftrekbare kosten van de eigen woning.

8. Studiekosten

Scholingsuitgaven zijn onder bepaalde voorwaarde aftrekbaar bij de belastingaangifte. Maar dat geldt niet als je bijvoorbeeld nog het recht hebt om te lenen bij de Dienst Uitvoering & Onderwijs (DUO). Lees hier meer over de haken en ogen bij de aftrek van studiekosten.

Hier kun je de uitgebreide toelichting van de fiscus op de aandachtspunten bij de Belastingaangifte 2018 vinden.


Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2018: