Er gaat volgend jaar meer geld naar onderwijs, de zelfstandigenaftrek blijft, maar de belastingen voor automobilisten stijgen. De lasten zouden volgend jaar per saldo 600 miljoen lager uitvallen dan in de miljoenennota staat.

Dat zijn enkele hoofdpunten van het nog geheime akkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Bronnen rond het overleg hebben die aan het ANP bevestigd.

Er komt 650 miljoen euro vrij voor onderwijs. Met dat geld moeten onder andere de klassen worden verkleind. Dit is een duidelijk punt gescoord door D66.

Maar ook de ChristenUnie heeft wat voor elkaar gekregen. Er komt 50 miljoen euro voor ‘regionale werkgelegenheid’ beschikbaar. Daardoor kunnen de kazernes in Assen en Ermelo openblijven, net als de tbs-inrichting in Veldzicht. Verder worden bezuinigingen op de AIVD en op de mantelzorg verzacht. Er komt ook meer geld voor de kinderbijslag.

De SGP sleept binnen dat duizenden militairen gecompenseerd worden voor de vereenvoudiging van het loonstrookje. Dat kost volgend jaar 50 miljoen, maar loopt ook daarna op. Er komt ook 4 miljoen voor ouders met een ernstig gehandicapt kind. Vanaf 2015 moeten schoolboeken weer gratis zijn, wat de staat 250 miljoen kost.

Geschrapte lastenverzwaringen

De zelfstandigenaftrek blijft bestaan, wat 300 miljoen kost. Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind volgend jaar.

De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid. Dit is een meevaller voor de rijkeren, die de schatkist 480 miljoen kost.

Hoe dat wordt betaald

Maar niet alle fiscale maatregelen in het akkoord pakken gunstig uit voor bedrijven en consumenten. De aanschafbelasting voor auto's, de BPM, gaat met 200 miljoen omhoog.

De belasting op leidingwater voor bedrijven wordt verhoogd, wat volgend jaar ruim 200 miljoen oplevert. Het schrappen van de doorwerkbonus voor nieuwe gevallen levert volgend jaar 160 miljoen op, een bedrag dat oploopt in de jaren erna.

Geld wordt verder binnengehaald door de kaasschaaf ter hand te nemen. De ministeries krijgen geen inflatiecorrectie. Dat levert 480 miljoen op. Hoe dat precies gaat uitwerken op de verschillende werkterreinen, is niet bekend.

Op het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport wordt volgens de NOS veel geld gehaald. Op de zorg wordt 400 miljoen extra bezuinigd.

Een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken om 'beklemd vermogen' vrij te maken, wordt een jaar naar voren gehaald. Dat moet 1 miljard euro opleveren.

Sociaal akkoord

Het sociaal akkoord dat het kabinet in april met vakbonden en werkgevers sloot, wordt op diverse onderdelen aangepast. De aanpassing van het ontslagrecht wordt een half jaar versneld. Ook maatregelen om flexwerkers beter te beschermen gaan eerder in.

Mensen met een WW-uitkering moeten straks eerder een baan onder hun niveau accepteren. Daarnaast krijgen bedrijven eerder de verplichting opgelegd om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Volgens het sociaal akkoord zouden al deze maatregelen pas in 2016 ingaan.

Z24 / ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl