Nu bedrijven tools op basis van kunstmatige intelligentie inzetten voor allerlei taken, van het schrijven van teksten tot het ontwikkelen van softwarecode, zijn werknemers bang dat ze binnenkort geen baan meer hebben. 

Maar volgens Noah Smith, maker van de populaire economische nieuwsbrief Noahpinion, hoeven werknemers zich geen zorgen te maken dat ze geen werk meer vinden door automatisering. 

“Het idee is dat automatisering mensen van hun werk zal beroven – vandaag had je een baan waarin je waardevol werk verrichtte, en morgen sta je ineens op straat”, schrijft Smith.

“We zijn al eeuwen bezig met het automatiseren van taken en in 2023 heeft vrijwel ieder mens die een baan wil, nog altijd een baan”, aldus de auteur van Noahpinion.

Wat betekent automatisering precies?

In zijn post neemt Smith verschillende studies over automatisering onder de loep, geschreven door onderzoekers van grote banken en consultants, waaronder Citibank en PwC

Smith wijst erop dat de term “automatisering” in veel studies niet heel duidelijk is gedefinieerd. Sommige scenario's, zoals "U krijgt nieuwe hulpmiddelen waarmee u het saaie deel van uw werk kunt automatiseren en kunt opklimmen naar een meer verantwoordelijke functie", schetsen juist de voordelen die aan automatisering verbonden kunnen zijn.

Dat betekent dat het moeilijk is om algemene conclusies te trekken over wat automatisering voor iemand betekent. 

Het andere probleem waarop Smith wijst, is dat veel studies niet ingaan op hoe de arbeidsmarkt in het algemeen zal veranderen. “Als er één baan wordt geschrapt door automatisering en er twee banen bijkomen met hogere lonen, hebben werknemers duidelijk gewonnen.” 

“Toch lijken studies over dit onderwerp zich alleen te richten op automatisering, wat kan suggereren dat werknemers de verliezers zijn in deze situatie, ook al is dat niet echt het geval”, schrijft Smith. 

Het definiëren van "vervanging" is vaak subjectief 

Smith wijst ook op de subjectiviteit bij het beoordelen van het risico op vervanging van een baan in oudere studies. In één studie, Frey en Osborne (2013), bepaalden de onderzoekers welke banen volledig zouden worden geautomatiseerd, door elke baan te beoordelen op niets meer dan de som van de in een overheidsdatabase beschreven taken.

Positief is volgens Smith dat recentere studies hun methodologieën hebben verbeterd. In een deze maand gepubliceerde studie van Goldman Sachs doen de onderzoekers geen uitspraken over welke banen in z’n geheel geautomatiseerd zouden kunnen worden, maar alleen over welke taken gemakkelijk door artificial intelligence overgenomen zouden kunnen worden.

Smith merkt op dat de onderzoekers van Goldman Sachs ook erkennen dat "automatisering vaak de inspanningen van een werknemer aanvult in plaats van vervangt". 

Bovendien ondersteunt de studie het punt dat automatisering niet altijd tot ontslagen leidt, door te concluderen dat "technologie sommige taken kan vervangen, maar ons ook productiever kan maken bij het uitvoeren van andere taken en nieuwe banen kan creëren". 

"Veel mensen zijn zo geïndoctrineerd door het 'robots nemen onze banen over'-verhaal dat ze elk resultaat dat ze zien, door die vervormde lens bekijken", aldus Smith. 

LEES OOK: Zelfs de machtige CAPTCHA kan AI niet bedwingen