Alleen met een volledig elektrische auto kun je komend jaar nog gebruikmaken van een verlaagde bijtelling. Voor een gewone hybride auto geldt komend jaar geen enkel fiscaal voordeeltje meer.

Verder gaat de hoogte van de BPM nog sterker afhangen van de CO2-uitstoot en wordt de boete voor te hard rijden met een euro verlaagd. Een treinkaartje in de spits wordt iets duurder.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor iedereen die zich over de weg of per spoor verplaatst.

Bijtelling leaseauto

Wie zijn auto van de zaak ook gebruikt voor privéritten, wordt geconfronteerd met een bijtelling: een bedrag dat bij je loon wordt opgeteld. Dit is een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto.

De overheid probeert via de bijtelling automobilisten te stimuleren om te kiezen voor een auto met een lage CO2-uitstoot. Voor minder vervuilende auto’s geldt een lagere bijtelling en betaal je dus minder belasting. De normen zijn de afgelopen jaren wel flink aangescherpt, waardoor steeds minder auto’s onder het lagere bijtellingstarief zijn gaan vallen.

Komend jaar wordt daar een volgende, vrij rigoureuze stap in gezet, waardoor het belastingvoordeel voor hybride auto's verdwijnt. Vanaf 1 januari zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Alleen bij aankoop van een volledig elektrische auto kun je dan nog gebruik maken van een verlaagde bijtelling, van 4 procent. Voor alle overige auto's geldt een tarief van 22 procent. Voor de meest vervuilende auto's betekent dit trouwens een verlaging: voor een auto die meer dan 106 gram CO2 per kilometer uitstoot, geldt nu nog een bijtelling van 25 procent.

De maatregel sluit aan bij de doelstelling van het kabinet dat na 2035 alleen nog auto's worden verkocht die emissievrij kunnen rijden en dat er vijftien jaar later alleen nog maar auto's rondrijden die geen CO2 uitstoten.

Neem je volgend jaar een elektrische auto, dan mag je nog vijf jaar van de lage bijtelling gebruik blijven maken. Deze periode start op de dag dat het kenteken voor het eerst op naam is gesteld. Dus wordt deze auto in januari in gebruik genomen, dan geldt nog 60 maanden de bijtelling van 4 procent.

Je hoeft geen bedrag bij te tellen als je de auto van de zaak vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt. Hiervan is sprake als je minder dan 500 kilometer per jaar aan privékilometers rijdt. Houd in dat geval wel een goede rittenadministratie bij.

Youngtimers

Voor auto's van vijftien jaar en ouder blijft de zogeheten Youngtimer-regeling van toepassing. Hiervoor moet je rekenen op een bijtelling van 32 procent van de dagwaarde van de auto. Dat is minder dan nu (35 procent).

BPM

Voor de aanschafbelasting (BPM) geldt: de vervuiler betaalt. Auto’s die geen CO2 uitstoten, zoals een volledig elektrische of waterstofauto, zijn ook komend jaar vrijgesteld van bpm. Voor overige auto's zal de hoogte van de aanschafbelasting nog sterker gaan afhangen van de CO2-uitstoot. Het vaste tarief neemt toe van 175 naar 350 euro. Daarbovenop komt een extra bedrag, dat is gerelateerd aan de CO2-uitstoot.

Hiervoor gelden net als dit jaar vijf tariefgroepen. Voor auto's die weinig uitstoten (de eerste twee tariefgroepen) gaat dit tarief omlaag. Kies je een auto die meer dan 106 gram per kilometer uit, dan gaat het tarief juist omhoog.

Voor dieselauto's geldt net als nu een extra toeslag. Deze neemt komend jaar iets toe. Voor elke gram CO2 boven de 67 gram per kilometer uitstoot, betaal je na de jaarwisseling 86,69 euro. Nu is dat nog 86,43 euro.

Voor plug-in hybrides geldt een ander regime. Anders dan bij reguliere auto's betaal je hierbij geen starttarief. Bovendien gelden er drie tariefschijven, in plaats van vijf. Maar de CO2-grenswaarden zijn wel veel lager en de tarieven per gram CO2-uitstoot per kilometer een stuk hoger. Koop je zo'n auto, dan betaal je in de eerste tariefgroep (1 tot 30 gram uitstoot per kilometer) 20 euro per gram CO2-uitstoot. Over de tweede schijf (31 tot 50 gram uitstoot per kilometer) ben je 90 euro per gram uitstoot verschuldigd. En over de derde schijf (boven de 50 gram per kilometer uitstoot) 300 euro per gram uitstoot.

De overheid wil de BPM tussen 2017 en 2020 afbouwen met in totaal 14,7 procent en op termijn zelfs volledig afbouwen. De dieseltoeslag is uitgezonderd van deze afbouw.

Motorrijtuigenbelasting

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenauto’s en bestelauto’s voor particulieren worden aangepast aan de inflatie en vervolgens verlaagd met gemiddeld 2,7 procent. Deze verlaging geldt echter niet ten aanzien van de brandstoftoeslagen in de MRB.

Vanaf januari zijn alleen auto's die niet direct CO2 uitstoten (zoals auto's op waterstof of volledig elektrische auto’s) vrijgesteld van MRB.

Voor een semi elektrische (plug-in hybride) auto met een lage CO2-uitstoot (onder de 50 gram per kilometer) betaal je de helft van het gebruikelijke tarief. Wel wordt de MRB voortaan berekend over het volledige gewicht van de auto, inclusief accu. De gewichtscorrectie van 125 kilogram voor de zware accu verdwijnt dan dus. Ook gewone hybride auto's mag je geen gewichtscorrectie meer toepassen, waardoor voor deze categorie auto's geen enkel fiscaal voordeel meer geldt.

Oldtimers

Oldtimers van veertig jaar of ouder zijn ook komend jaar vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor jongere auto's (van bouwjaar 1987 tot veertig jaar oud) die op diesel of lpg rijden, moet je wel betalen; zelfs het volle pond.

Rijdt je auto op benzine en is deze tussen 1975 en 1987 voor het eerst in gebruik genomen, dan kun je deelnemen aan een overgangsregeling. Je betaalt dan slechts een kwart van de motorrijtuigenbelasting (tot een maximum van 122 euro) tot je auto veertig jaar oud is. Voorwaarde is wel dat deze auto in december, januari en februari niet de weg op gaat. Anders betaal je alsnog de volle mep. Deze overgangsregeling eindigt in 2028.

Verkeersboetes

Een geluk bij een ongeluk voor wie het gaspedaal iets te hard indrukt: de boetes voor snelheidsovertredingen gaan met een euro omlaag. De bedragen worden namelijk aangepast aan de inflatie en aangezien deze 0,03 procent negatief is, leidt dit dus tot iets lagere boetes. De administratiekosten blijven gelijk: 9 euro. De hoogte van alle andere verkeersboetes blijft ongewijzigd.

Trein

De Nederlandse Spoorwegen gaan de tarieven voor enkele reizen, dagretours en dagkaarten komend jaar met gemiddeld 0,39 procent verhogen. Dit is lager dan de verwachte inflatie van 0,6 procent, omdat de NS komend jaar een lagere vergoeding aan ProRail hoeft te betalen voor het gebruik van het spoor.

Diverse abonnementen, zoals Traject Vrij, het Voordeelurenabonnement en Altijd Vrij/Trein Vrij, worden gemiddeld 0,49 procent duurder.

De tarieven van het Dal Voordeel-, Altijd Voordeel-, Dal Vrij-, Kids Vrij- en Weekend vrij-abonnement blijven net als vorig jaar gelijk. De NS wil reizigers hiermee stimuleren om buiten de spits om te reizen.

Ook de prijs voor een railrunnerkaartje en de toeslag voor de Intercity direct en de ICE blijft ongewijzigd.

LEES OOK: Je huis en hypotheek: dit verandert er per 1 januari 2017