Al is de bestuurder nog zo snel, justitie achterhaal hem wel: vorig jaar zijn
in ons land ruim 12,5 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Dat komt neer op
ruim anderhalve boete per auto. Wie op de vingers wordt getikt, mag in
beroep gaan. Maar is dat wel zinvol? En waarop kun je je precies beroepen?

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: justitie heeft
automobilisten die een verkeersboete willen aanvechten al op allerlei
manieren de pas afgesneden. Is je naam verkeerd gespeld? Of zat niet jij,
maar een vriend achter het stuur? Helaas, je zult toch moeten betalen.

Dit betekent niet dat je altijd kansloos bent. Z24 zet de mogelijkheden en
onmogelijkheden op een rij.

Onjuiste meting

Volgens Tjalling van der Goot, advocaat bij Anker & Anker advocaten, komt
het slechts sporadisch voor, maar het valt te proberen: checken of de
gebruikte opsporingsmethode wel in orde is. Is het flitsapparaat wel geijkt?

En is degene die een lasergun bedient hiervoor opgeleid? Voor een leek is dit
overigens lastig te doorzien. Het is voer voor advocaten.

De politie mag je overigens ook zonder videobeelden of foto beboeten. En hij
mag zelfs een ongeijkte meter gebruiken. Als een beëdigd opsporingsambtenaar
de snelheidsovertreding heeft geconstateerd, is dat in principe voldoende.
Maar dat neemt niet weg dat je kunt proberen zoveel mogelijk argumenten te
verzamelen die twijfel zaaien over het bewijs en de waarneming van de
verbalisant.

Een ander reed

Ben je wel eigenaar van de op de bon geslingerde auto, maar niet de
bestuurder? Voor de wet maakt het niet uit wie heeft gereden. De
kentekenhouder is aansprakelijk voor lichte verkeersovertredingen. Behalve
als je het slachtoffer bent van joyriding of diefstal, mits je hiervan
aangifte hebt gedaan.

Weet je zeker dat jij niet op het genoemde tijdstip op het plaats delict bent
geweest? Vraag dan een foto op. Eventuele kentekenfraude komt zo aan het
licht.

De auto is niet meer van mij

Is de auto niet meer in je bezit, dan kun je onder een boete uitkomen. De
wagen moet dan wel zijn verkocht vóór de datum waarop je tegen de lamp liep.
Ook je de auto bedrijfsmatig hebt verhuurd, kun je opgelucht ademhalen.

De gegevens kloppen niet

Voorheen was het mogelijk de dans te ontspringen door de rechter fijntjes te
wijzen op bijvoorbeeld een verkeerd gespelde naam of een onjuist adres. Daar
is nu verandering in gekomen. Een typefoutje in datum of plaats mag de
officier van justitie gewoon corrigeren, zolang duidelijk is dat jij een
overtreding hebt begaan. Van een vormfout is dus geen sprake.

Ook niet als het gele papiertje op je voorruit andere gegevens vermelden dan
in de dagvaarding. De dagvaarding is leidend, tenzij sprake is van een
persoonsverwisseling.

Onjuiste procedure

Het komt weleens voor dat verdachten de bon mogen verscheuren omdat justitie
een procedurele fout heeft gemaakt. Bijvoorbeeld als de officier van
justitie je dossier is kwijtgeraakt. Als je een zaak verder aanvecht - in
beroep of zelfs in cassatie gaat - neemt de kans hierop toe, stelt advocaat
Jeroen Zandt, die geregeld cliënten bijstaat voor zwaardere
verkeersvergrijpen.

In een enkel geval kun je je beroepen op verjaring. Een beschikking moet
binnen vier maanden op de mat liggen, behalve bij een bijzondere
omstandigheid. Strafzaken zijn na twee jaar verjaard.

Te zwaar gestraft

Zelfs als de overtreding vast staat, kun je nog winst boeken – en wel op de
strafmaat. “Er bestaan tabellen voor snelheidsovertredingen en rijden onder
invloed, maar een rechter volgt deze niet blindelings. Hij kijkt ook naar de
dader en zijn omstandigheden en oordeelt of de consequenties van een straf
wel redelijk zijn”, stelt advocaat Van der Goot.

Als een chauffeur vanwege het tijdelijk verlies van zijn rijbewijs wordt
ontslagen, heeft dat grote maatschappelijke gevolgen en daar is een rechter
gevoelig voor; zeker als de verdachte voor het eerst de mist is ingegaan.
Mogelijk zet hij dan een onvoorwaardelijke rij-ontzegging om in een
voorwaardelijke straf.

Verzachtende omstandigheden

“Ik moest dringend naar een belangrijke vergadering”, is geen verweer waar de
rechter vochtige ogen van krijgt. Wie zich wil beroepen op verzachtende
omstandigheden zal met sterkere argumenten moeten aankomen.

Is je kind met spoed in het ziekenhuis opgenomen of ligt je vrouw thuis met
barensnood, dan maak je bij sommige rechters wel een kans. Mits je dat kunt
bewijzen. “Maar maak je niet teveel illusies over verzachtende
omstandigheden”, waarschuwt advocaat Jeroen Zandt.

En voor wie het nog niet wist: inhalen is geen argument om de maximumsnelheid
te overtreden. Ook "Ik heb dat bord niet gezien" wordt door de
rechter genadeloos van tafel geveegd.

Standaardbrieven

Er bestaan diverse websites waarop je - al dan niet tegen betaling -
standaardberoepschriften kunt downloaden. De kwaliteit is echter wisselend
en de genoemde bezwaargronden zijn soms onjuist of achterhaald. Formulier
liever zelf de redenen waarom je beroep aantekent. Vergeet niet een kopie
van de beschikking mee te sturen en de brief te ondertekenen.

Leuk geprobeerd

Het voorste getal op de acceptgiro uitgummen of een lager bedrag betalen heeft
geen zin.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl