OPINIE – Migratietsunami? Islamisering van Nederland? Flauwekul. Wel kunnen we migranten veel beter opvangen dan we nu doen.

Hopelijk was het slechts verkiezingsretoriek: de angst dat de PVV de grootste partij zou worden, verleidde andere partijen om ferme taal uit te slaan over de Nederlandse identiteit die gevaar zou lopen.

Sybrand Buma van het CDA maakte het het bontst. In het Carré-debat beweerde hij dat gelijkheid een joods-christelijke waarde was die al ‘duizenden jaren’ onderdeel was van de Nederlandse cultuur.

Buma vergat daarbij dat we bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw politieke en religieuze tegenstanders  vierendeelden of op de brandstapel gooiden. Tot 1870 kende Nederland ook de doodstraf, die we bij voorkeur in het openbaar uitvoerden door middel van onthoofding of ophanging.

De slavernij schaften we pas in 1863 af – decennia later dan Frankrijk en Groot-Brittannië.

Getrouwde vrouwen golden tot 1956 in Nederland als ‘handelsonbekwaam’: ze hadden schriftelijke toestemming van hun echtgenoot nodig om een bankrekening te openen of grote uitgaven te doen. Pas in 1971 verdween de bepaling uit het wetboek dat de man het ‘hoofd is van de echtvereniging’.

Kortom, alles waar we moslims van betichten, was eeuwenlang onderdeel van onze eigen cultuur.

Immigratie neemt weer af

Los van Buma’s misplaatste superioriteitsgevoelens was het jammer dat zo weinig politici in de campagne gewoon de kale feiten over immigratie noemden. Zoals het feit dat die sinds het piekjaar 2015 weer sterk afneemt en relatief genomen niet erg hoog is.

In het topjaar 2015 toen we zogenaamd overspoeld werden met vluchtelingen, vroegen ruim 43.000 mensen asiel aan in Nederland (los van gezinshereniging). Dat zijn 2,5 asielverzoeken per 1.000 inwoners. Veel minder dan in België (3,5), Denemarken (3,7) of Duitsland (5,4). In Zweden (16,1) nam men zes keer zoveel asielzoekers op als in Nederland.

Afgelopen jaar  vroegen 19.400 migranten asiel aan in Nederland, meer dan een halvering ten opzichte van 2015. Nog eens 11.800 herenigden zich met familieleden;in totaal dus ruim dertigduizend mensen.

Het gaat om een diverse groep. Meer dan 40 procent van hen betreft kinderen (hoezo testosteronbommen). En maar een deel van hen is moslim. Het CBS houdt niet de religie bij van statuszoekers, maar in Eritrea zelf zijn christenen in de meerderheid en ook onder de Syriërs zijn talloze christenen.

(Statisticus Flip van Dyke rekent zelfs voor dat per saldo de afgelopen jaren meer christenen dan moslims Nederland zijn binnengekomen. )

Geen politicus praat over emigrerende moslims. Per saldo vertrekken er de laatste jaren meer Turken uit Nederland dan er binnenkomen.

Moslims kleine minderheid

Bottom line: Nederland ontvangt maar enkele tienduizenden immigranten per jaar. En de islamisering van Nederland is onzin: afgerond naar boven bestaat maar 6 procent van de Nederlanders uit moslims.

Het gros daarvan is echt niet bezig om zieltjes te winnen onder de 94 procent niet-moslims. (In tegenstelling tot onze missionarissen en zendelingen die decennialang hun eigen ware geloof opdrongen in de Derde Wereld).

Natuurlijk zijn er ook in Nederland militante moslims: Syriëgangers, foute imams, noem maar op. Maar sinds 9/11 is daar slechts 1 Nederlander het slachtoffer van geworden: Theo van Gogh, schreef Simon Kuper, een Nederlandse redacteur van The Financial Times. Dat is, hoe dramatisch die moord ook was, wat anders dan lijden onder een moslimterreur.

Ongeschoolde arbeiders

Hebben we dan helemaal geen problemen met migranten? Natuurlijk wel. Het binnenhalen van ongeschoolde arbeiders uit Turkije en Marokko zonder hen te bij te scholen en Nederlands te leren, was niet slim. Migranten domineren niet zelden de criminaliteitscijfers. Maar tegelijkertijd stijgt het opleidingsniveau van de tweede generatie zeer snel.

Je zou de opkomst van DENK dan ook positief kunnen zien. Noem het een vorm van emancipatie, net zoals wij vroeger ook aparte partijen hadden voor katholieken, gereformeerden en hervormden.

Nou ja vroeger: de SGP heeft net als DENK 3 zetels, en is een partij waar vrouwen nog steeds ontbreken op de kieslijst. Het partijprogramma vermeldt de wens om elke Nederlandse school, ook de openbare, te voorzien van een Statenbijbel (een vertaling van de bijbel uit de zeventiende eeuw).

Terug naar migratie. Migranten brengen per saldo meer goeds dan slechts, betoogde ik al eens. Het zijn vaak ondernemende mensen, die zeer gemotiveerd zijn om iets van hun leven te maken. Zonder migranten hadden we geen Apple (de vader van Steve Jobs was een Syriër). Geen Google (oprichter Serge Brin heeft Russische ouders).

Snelle procedures, taalles, kleinschalige opvang

We hebben het elan, de hersens en de handen van migranten ook in Nederland broodnodig. Maar dan moeten we wel de huidige bureaucratie rondom migranten doorbreken. Lange procedures tussen asielaanvraag en statushouderschap, gesleep met migranten langs grootschalige centra, tafeltennis in plaats van taalles: het is fnuikend voor een soepele integratie.

Hoe moet het dan wel? Ik heb geen pasklaar antwoord. Ik geloof wel in snelle procedures, taalles vanaf dag één en kleinschalige opvang in plaats van die mega-AZC’s in kleine dorpen. Eerdere ervaringen leren dat Nederlanders vluchtelingen op plaatselijk niveau maar al te graag helpen (VluchtelingenWerk bijvoorbeeld had een overvloed aan vrijwilligers).

Een goeie buur is kortom beter dan een ambtenaar. Het is de beste manier om migranten, of het nu om een Syrische arts gaat of een ongeschoolde Eritreeër, wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Godsdienst heeft daar niets mee te maken. Gewoon normaal doen.