De Nederlandse bevolking bestaat in 2040 voor bijna een kwart uit AOW’ers. Volgens schattingen van de Sociale Verzekeringsbank hebben dat jaar ongeveer 4,6 miljoen mensen recht op het basispensioen, op een totale bevolking van 19,2 miljoen mensen.

De uitvoeringsinstantie is verantwoordelijk voor volksverzekeringen zoals de AOW en maakt geregeld ramingen over welke aantallen mensen die regelingen zullen gebruiken. In een nieuwe prognose gaat de Sociale Verzekeringsbank ervan uit dat de beroepsbevolking over zeventien jaar uit net geen 11 miljoen mensen bestaat.

Dat betekent dat er per AOW-gerechtigde slechts twee werkenden zijn.

De nieuwe cijfers zijn reden tot zorg, vindt de Sociale Verzekeringsbank. De arbeidsmarkt blijft namelijk structureel krap. Daarnaast zou de publieke dienstverlening “steeds meer onder druk” komen te staan door “opeenstapeling van beleid” en ingewikkelde maatwerkoplossingen.

De uitvoeringsinstantie pleit voor een ingrijpende vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel om mensen een vangnet te kunnen blijven bieden. Zo wil de Sociale Verzekeringsbank een eenvoudiger systeem voor het bepalen van de AOW-hoogte op basis van de leefvorm van pensioengerechtigden.

Een optie is de regeling voor iedereen hetzelfde te maken, ongeacht of iemand samenwoont, gehuwd is of alleenstaand is. Ook denkt de Sociale Verzekeringsbank aan een versie waarbij mensen die voor de Belastingdienst partners zijn, dat ook voor de AOW zijn, legt een woordvoerder uit.

Lees ook: Jongeren stuk bezorgder over financiële toekomst dan babyboomers met redelijk pensioen en veel overwaarde in eigen huis