• De gemiddelde stijging van consumentenprijzen in de VS is in de maand augustus uitgekomen op 8,3 procent.
  • De inflatie was iets lager dan in juli, maar hoger dan analisten hadden verwacht.
  • Beleggers letten scherp op de inflatiecijfers, omdat die aanwijzingen kunnen geven voor het beleid van de Amerikaanse centrale bank.
  • Lees ook: Beurs doet poging om dalende trend te keren, maar de opleving is nog erg pril

De gemiddelde stijging van consumentenprijzen in de Verenigde Staten is in augustus uitgekomen op 8,3 procent, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Hiermee is de Amerikaanse inflatie iets lager dan in juli, toen een gemiddelde prijsstijging van 8,5 procent werd gemeten op jaarbasis.

Het cijfer van augustus is wel hoger dan economen hadden verwacht, want die rekenden op een inflatie van 8,1 procent in augustus.

Het inflatiecijfer van augustus liet op maandbasis een plus van 0,1 procent zien vergeleken met juli. Brandstofprijzen van onder meer benzine zijn gedaald in augustus, maar als je de Amerikaanse inflatie schoont voor de prijzen van voeding en energie was sprake van een gemiddelde stijging van 0,6 procent op maandbasis.

Op financiële marken wordt dezer dagen scherp gelet op inflatiecijfers, omdat die aanwijzingen kunnen geven over het rentebeleid van centrale banken. Komende week is de Amerikaanse centrale bank aan zet met een nieuwe rentestap. De consensus onder analisten gaat hierbij uit van een renteverhoging van 0,75 procentpunt.

De Federal Reserve heeft eerder aangegeven dat bestrijding van de inflatie de hoogste prioriteit geeft, ook als dit op korte termijn ten koste gaat van de economische groei. Met een verkrappend monetair beleid, waarvan renteverhogingen een onderdeel zijn, maakt de centrale bank lenen voor consumenten en bedrijven duurder.

Hogere rentes kunnen de economische vraag afremmen, waardoor ook prijsstijgingen afnemen. De vraag is echter hoeveel de rente omhoog moet om de inflatie voldoende te beteugelen en of dit gepaard zal gaan met een economische recessie.

Op Amerikaanse beurzen lieten de openingsindicatoren voor de aandelenmarkt dinsdag een negatief omslag zien, na het bekend worden van de inflatiecijfers over augustus.

LEES OOK: Nederlands directielid Frank Elderson van de ECB waarschuwt voor te brede steun tegen inflatiepijn