• Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over het aanpakken van flexwerk.
  • Het nulurencontract voor werknemers verdwijnt en zzp’ers moeten minimaal 35 euro per uur verdienen.
  • De vraag is of de maatregelen haalbaar zijn. Een minimumuurloon is bijvoorbeeld moeilijk te handhaven.

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over het beperken van flexwerk. Dat is woensdag bekendgemaakt, nadat de Volkskrant een dag eerder de details al meldde.

Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER), waarmee werkgevers en werknemers invloed willen uitoefenen op de formatie.

De ingrepen zijn volgens de sociale partners nodig omdat er in Nederland sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. In het SER-advies dringen ze er daarom op aan dat een nieuw kabinet fors gaat investeren in wat ze noemen brede welvaart. Dat betekent zekerheid van werk en inkomen, toekomstig verdienvermogen, sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

De top van de vakbeweging en werkgevers zijn het eens over nieuwe regels voor verschillende vormen van flexibel werken: in loondienst, via een uitzendbureau en als zelfstandige.

Onder meer de volgende maatregelen zijn opgenomen in het akkoord:

  • Uitzendwerk mag alleen bestaan voor vervanging van zieke werknemers – 'piek en ziek' – en mag maximaal 3 jaar duren. De huidige cao schrijft 5,5 jaar voor.
  • Het uitzendbeding waarmee een werkgever de samenwerking met een uitzendkracht per direct kan opzeggen, geldt maximaal 12 maanden. Dat was anderhalf jaar.
  • Nulurencontracten waarbij werknemers alleen het aantal gewerkte uren krijgen betaald, verdwijnen. Werkgevers moeten altijd de zekerheid geven voor een aantal uren werk.
  • Zelfstandigen moeten minimaal 35 euro per uur verdienen. Iemand die minder verdient, moet in loondienst worden genomen.

Of de maatregelen haalbaar zijn, moet blijken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om op minimum uurloon te handhaven, schrijft de Volkskrant. Bijvoorbeeld omdat niet iedere zzp'er per uur betaald krijgt, maar per geleverde dienst.

Het akkoord bevat ook maatregelen die het beperken van flexwerk voor werkgevers moeten compenseren. Ook bij die regelingen is niet altijd duidelijk hoe die precies uitgevoerd zouden moeten worden.

[activecampaign form=30]

Lees meer over flexwerk: