Werk houdt je gezond. Die conclusie kun je wel trekken uit onderzoek naar de relatie tussen arbeid en de ervaren gezondheid van mensen, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maandag publiceerde het CBS gegevens over meerjarige studies naar de relatie tussen werk en de ervaren gezondheid.

Uit een wat oudere studie over de periode 2007 tot en met 2013 blijkt dat er een duidelijk verschil is tussen de ervaren gezondheid van werkzame en niet-werkzame mensen.

Bij de werkenden kwalificeert ongeveer 72 procent de eigen gezondheid als ‘goed’, terwijl dit bij niet-werkenden slechts 53 procent is. Dat is te zien in onderstaande grafiek.

Een recentere studie uit de jaren 2007-2017 onder 20- tot 65-jarigen laat zien dat verlies van werk een significante impact heeft op de ervaren gezondheid.

Zo geeft van degenen die een vaste baan kwijt raakten ruim 35 procent aan dat de eigen gezondheid slecht is; bij flexwerkers is dit zelfs 50 procent. Dat valt te zien in onderstaande grafiek.

Bij flexwerkers lijkt de impact van het verlies van werk op de ervaren gezondheid dus groter dan bij vaste krachten. Tegelijk is het zo dat een vaste baan of flexwerk weinig invloed lijkt te hebben op de ontwikkeling van de ervaren gezondheid.

Onderstaande grafiek gaat in op de ervaren verslechtering van de gezondheid over de tijdsperiode 2007 tot en met 2017, onder 20- tot 65-jarigen.

Te zien is dat gemiddeld zo'n 54 procent van de respondenten aangeeft dat de gezondheid gemeten over een langere periode is verzwakt. Daarbij is er echter geen verschil tussen werkenden met een vast contract en flexwerkers. Wel ligt het percentage bij niet-werkenden dat een verzwakking van de gezondheid ervaart hoger dan bij werkenden.

LEES OOK: Werken in het komende decennium: deze 5 vaardigheden heb je nodig om succesvol te zijn