ABN Amro trekt 90 miljoen euro extra uit voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening.

De regeling die de bank eerder was overeengekomen vergoedde een periode vanaf 2008. De bank heeft nu besloten om gedupeerde klanten een compensatie aan te bieden die teruggaat tot 2001.

Het gaat om klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan. ABN Amro volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Geschilleninstituut Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan honderden euro’s per klant betekenen.

ABN Amro kwam de oorspronkelijke compensatieregeling in september overeen met de Consumentenbond, waarmee toen nog zo’n 250 miljoen euro was gemoeid. Vanuit andere claimorganisaties was er kritiek dat de regeling niet voldoende zou zijn.

30% meer klanten krijgen vergoeding

Volgens ABN Amro hebben die claimclubs geen rol gespeeld bij het besluit om de regeling te verruimen. "We hebben dit gedaan omdat het kan en om een zo groot mogelijke groep klanten tevreden te stellen", zegt een woordvoerder. Hij legt uit dat de vergoedingen nu teruggaan tot de verjaringstermijn.

Er waren al zo'n 200.000 klanten die een vergoeding konden verwachten. Dat worden er nu circa 30 procent meer. De eerste klanten van de in september aangekondigde regeling hebben inmiddels al hun geld ontvangen. Mensen die nog een vergoeding krijgen, worden hierover door het financiële concern geïnformeerd. Als de bank de informatie niet meer heeft, kunnen klanten zich ook met eigen informatie van voor 2008 melden. ABN AMRO zal de extra voorziening voor het uitbreiden van de compensatie meenemen in de resultaten van de bank over het vierde kwartaal van vorig jaar.

Ook andere banken hebben aangekondigd klanten te compenseren die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Zo heeft ING voor een regeling in totaal 180 miljoen euro opzijgelegd. Rabobank gaf aan dat er 100 miljoen euro met de compensatie is gemoeid, exclusief kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten. Bij deze banken werd al uitgegaan van het vergoeden van te veel betaalde rente vanaf 2001.

Claimorganisatie vindt compensatie onvoldoende

Max Darley van consumentenclaimorganisatie Qollect noemt de stap van ABN Amro goed nieuws, maar de vergoeding is volgens hem niet voldoende. Qollect stelt dat Nederlandse banken klanten 30 jaar lang te veel rente lieten betalen, door de variabele rente wel met de marktrente te laten stijgen, maar niet lieten dalen als de marktrente naar beneden ging.

Darley vraagt zich af hoe het zit met de rente op hypothecaire leningen en andere producten die buiten de vergoedingsregeling vallen. Qollect is bezig met het voorbereiden van een collectieve zaak tegen ABN AMRO.

Een andere organisatie, Geldbelangen, stoort zich eraan dat ABN AMRO nog geen rente op rente vergoedt. Nieuwe juridische stappen vindt Geldbelangen evenwel niet nodig, want er zou hierover binnenkort toch nog een uitspraak volgen bij het Kifid.

Lees meer over ABN Amro: