Het percentage Nederlanders met betalingsproblemen is dit jaar iets verder gedaald: van 4,3 procent eind 2020 naar 4,2 procent in september 2021.

Van alle inwoners van 18 jaar en ouder heeft 95,8 procent het betaalgedrag en krediet dus op orde, blijkt uit de Kredietbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR).

De stichting waar instellingen en bedrijven leningen van consumenten registreren, heeft het aantal mensen met betalingsproblemen zien slinken van 618.000 eind 2020 naar bijna 594.000 eind september 2021.

Het aantal mensen met een consumptief krediet is ook verder afgenomen. Eind 2020 telde Nederland ruim 8,5 miljoen inwoners die bij elkaar 10,4 miljoen consumptieve kredieten hadden. Die aantallen daalden naar ruim 8,1 miljoen mensen met ruim 9,8 miljoen kredieten.

Volgens het BKR stegen de betalingsproblemen in deze periode alleen bij de groep mensen boven de 60 jaar. Voor het aantal kredieten geldt dat dit in alle leeftijdscategorieën daalt, behalve bij in de groep Nederlanders van 70 jaar en ouder.

Het BKR spreekt over betalingsproblemen als een persoon achterloopt met betalen en de kredietaanbieder de achterstand heeft gemeld. Een aflossingsregeling in verband met de achterstand, wordt ook onder betalingsprobleem geschaard.

Net als een (rest)vordering die in één keer moet worden betaald of een (rest)vordering die niet kan worden betaald waardoor er 250 euro of meer is afgeboekt. Schuldhulp valt ook onder betalingsproblemen.

Betalingsproblemen per gemeente

Hoeveel mensen betalingsproblemen hebben verschilt per gemeente. De infographic hieronder toont de gemeenten met het grootste aandeel inwoners van 18 jaar en ouder met betalingsproblemen en de gemeenten met het kleinste aandeel.

Bron: BKR
Bron: BKR

Dat het aantal personen met betalingsproblemen afneemt komt waarschijnlijk voor een groot deel door de coronapandemie, zegt Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR. "Mensen hebben de afgelopen periode minder geld uitgegeven aan ‘niet noodzakelijke uitgaven’. Zo waren vakanties veelal niet mogelijk en is de horeca lang gesloten geweest."

Volgens Van den Bosch zijn sommige betalingsproblemen ook deels nog niet zichtbaar, omdat incassoprocedures tijdelijk zijn opgeschort en er uitgebreid steun van de overheid is geweest. "Deze bedragen moeten later vaak alsnog worden betaald en kunnen tot betalingsproblemen leiden in de toekomst."

Lees meer over lenen: