ABN Amro ziet dat meer particulieren aflossingen doen op hun woninghypotheek. Maar door de daling van huizenprijzen blijft de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de woningwaarde verslechteren.

Dat bleek vrijdag bij de toelichting op de halfjaarcijfers van ABN Amro.

ABN Amro zag de omvang van de portefeuille met woninghypotheken in de eerste helft van dit jaar licht dalen tot 152,8 miljard euro, vooral doordat er minder nieuwe hypotheken werden verkocht. Het productievolume daalde met 27 procent.

Meer aflossingen op hypotheken

De bank signaleert dat bestaande klanten meer aflossingen deden op hun hypotheken. Voor veel contracten geldt dat je jaarlijks 10 tot 15 procent van de hypotheeklening boetevrij mag aflossen. Uit een donderdag gepubliceerde peiling van TNS Nipo blijkt dat één op de vijf huiseigenaren meer wil aflossen, vooral op het aflossingvrije deel van de hypotheek.

Dat klanten meer aflossen, heeft volgens ABN Amro te maken met het toegenomen risicobewustzijn over de lasten van een hoge hypotheek en de relatief lage spaarrente.

Daling huizenprijs weegt mee

Het tempo waarin klanten aflossen is echter nog niet hoog genoeg om, gemiddeld genomen, te komen tot een meer gezonde financiële positie voor huiseigenaren. Medio dit jaar lag de gemiddelde hoogte van hypotheekleningen bij ABN Amro op 84 procent van de marktwaarde, terwijl dit eind 2012 82 procent was.

Van ABN Amro's totale hypotheekportefeuille stond 23 procent medio dit jaar onder water, tegen 22 procent eind 2012. Ofwel, de omvang van deze hypotheekleningen lag boven de marktwaarde van het huis.

Positief puntje in het tweede kwartaal was dat klanten van ABN Amro vakantiegeld in mei en juni inzetten om betalingsachterstanden op de hypotheek weg te werken. Daardoor liep de omvang van hypotheken met een betalingsachterstand tot 90 dagen met 300 miljoen euro terug tot 3,3 miljard euro per 30 juni dit jaar

De portefeuille van hypotheken met meer dan 90 dagen betalingsachterstand steeg in de eerste helft van dit jaar wel, met 229 miljoen euro. Dit kwam mede door de oplopende werkloosheid in Nederland.

Lees ook:

ABN Amro: zwaar weer voor MKB

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl