De eerste tekenen van een omslag op de woningmarkt zijn volgens onderzoeksbureau Calcasa zichtbaar.

Het aanbod is in de afgelopen maanden gestegen, net zoals aan het begin van de kredietcrisis.

Maar, tekent Calcasa aan, dat betekent niet dat de coronacrisis uiteindelijk dezelfde gevolgen heeft op de woningmarkt als de kredietcrisis.

Er zijn namelijk een aantal verzachtende factoren.

De coronacrisis brengt een flinke economische krimp en stijgende werkloosheid met zich mee. Daardoor lijkt het volkomen logisch dat ook de huizenmarkt eraan moet geloven. Mensen hebben immers minder vertrouwen in de economie, en hebben ook nog eens minder geld om aan een huis uit te geven.

En de eerste tekenen dat Nederlanders inderdaad wat terughoudender zijn op de woningmarkt, zijn volgens onderzoeksbureau Calcasa zichtbaar.

Hoewel het aantal verkopen in maart en april op peil is gebleven en de huizenprijzen ook nog niet zijn gedaald, is het aanbod op de woningmarkt wel gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er nog 73.000 huizen te koop, inmiddels zijn dat er 93.000.

Dat is volgens Calcasa een eerste waarschuwingssignaal voor een omslag op de markt.

Omstandigheden huizenmarkt vergelijkbaar met kredietcrisis

Het onderzoeksbureau vergeleek de huidige omstandigheden op de woningmarkt met die tijdens de kredietcrisis. Toen reageerde de woningmarkt traag op de economische omstandigheden. Ruim een jaar na het begin van de crisis, in het derde kwartaal van 2008, piekten de woningprijzen zelfs.

Maar, zegt Calcasa, tijdens de kredietcrisis was duidelijk te zien dat het aanbod steeg, het aantal transacties daarna daalde en vervolgens de huizenprijzen instortten.

Op dit moment zitten we dus in die eerste fase, maar Calcasa durft niet te zeggen dat de coronacrisis uiteindelijk dezelfde gevolgen heeft voor de huizenmarkt als de kredietcrisis. Er zijn namelijk wel wat verzachtende factoren.

Hypotheekmarkt staat er goed voor en woningmarkt is nog oververhit

Om te beginnen lijkt de Nederlandse hypotheekmarkt nog niet te reageren op de crisis en is hij gezonder dan bij de start van de kredietcrisis. De hypotheekrente is historisch laag, waardoor de betaalbaarheid van woningen goed blijft.

Daarnaast is de woningmarkt op dit moment meer oververhit dan bij de start van de kredietcrisis. In het begin van de kredietcrisis was de verhouding tussen het aantal verkochte woningen en het aantal te koop staande woningen 181 procent en tijdens het dieptepunt van de crisis was het 44 procent. Op dit moment is die verhouding 371 procent.

Dat betekent volgens Calcasa dat de krapte nog steeds groot is. Het structurele woningtekort in Nederland zal niet zomaar verdwijnen en zal volgens het onderzoeksbureau een opstuwende factor blijven in de woningmarkt.

Hoe snel komt economisch herstel?

Tot slot is het nog lang niet duidelijk hoeveel invloed de coronacrisis uiteindelijk zal hebben op de economie. Dat hangt af van hoe snel de pandemie onder controle is.

Het Centraal Planbureau heeft daar een aantal scenario’s over gepubliceerd. In het gunstigste scenario herstelt de economie in het derde kwartaal van dit jaar alweer en in het ongunstigste scenario krimpt de economie in 2021 nog steeds. In drie van de vier scenario’s die het CPB maakte, is de economische neergang dieper dan tijdens de kredietcrisis.

Lees meer over de coronacrisis: