Kinderen of geen kinderen? Dat is de vraag.

Helaas kan niemand je bij die keuze helpen, jij zult hem toch echt zelf moeten maken.

In de wetenschap is er uitgebreid onderzoek naar de effecten van het ouderschap gedaan. En de resultaten pakken, niet in het minst, negatief uit voor de ouders.


Het hebben van kinderen draagt bij aan het broeikaseffect

Bron: Reuters/Andres Forza

Bio-ethicus Travis Rieder zegt op nieuwszender CNBC dat meer kinderen leidt tot meer CO2-uitstoot en daardoor een forse negatieve impact op het milieu. Hij adviseert dan ook om het aantal kinderen te beperken.

Ook onderzoekers van de Oregon State University stellen: één kind minder per huishouden scheelt enorm in milieubelasting. Veel meer dan minder energie verbruiken of verantwoord consumeren.


Ouders, vooral moeders, hebben te maken met vooroordelen op het werk

Bron: Francisco Osorio/Flickr
Het krijgen van een kind heeft vooral voor de moeder negatieve effecten op de arbeidsmarkt, zo stel een recent rapport van McKinsey en LeanIn.Org. De onderzoekers van Cornell University concluderen dat een deel van de moeders gediscrimineerd wordt.

Ze deden namelijk een test. Potentiële werkgevers kregen een aantal vervalste CV's opgestuurd met één groot verschil: sommige sollicitanten waren lid van een oudercommissie. Opvallende uitkomst: mannen met deze vermelding werden vaker uitgenodigd dan mannen zónder deze vermelding. Maar vrouwen mét een vermelding werden juist mínder opgeroepen.


Minder salaris voor moeders, maar een bonus voor vaders

Bron: Reuters/Damir Sagolj

"Het vaderschap betekent doorgaans een salarisbonus, terwijl de meeste moeders juist minder salaris krijgen, aldus Jonathan Cowan en Dr. Elaine C. Kamarck in het wetenschappelijke rapport "The Fatherhood Bonus and The Motherhood Penalty: Parenthood and the Gender Gap in Pay."

Michelle J. Budig, professor aan de University of Massachusetts-Amherst, schrijft: "De salariskloof tussen mannen en vrouwen neemt af, maar de salariskloof tussen moeders en vaders neemt juist toe".

Na vijftien jaar onderzoek komt ze tot de conclusie dat vaders gemiddeld zes procent méér verdienen dan kinderloze mannen, terwijl moeders vier procent mínder verdienen dan kinderloze vrouwen.

De New York Times bericht dat zodra vaders meer ouderschapsverlof opnemen de salariskloof kleiner wordt. In Zweden worden vaders aangemoedigd om verlof te nemen.


Vriendschappen veranderen onvermijdelijk

Bron: Flickr / Serge Melki

Child Magazine komt na een enquête onder duizend ouders tot de conclusie dat je als ouder zijnde minder vriendschappen hebt.

Vóór het ouderschap was 69 procent van de vrouwen en 67 procent van de mannen tevreden met hun sociale leven. Die percentages daalden naar respectievelijk 54 en 57 procent met het ouderschap. Ook werd er significant minder tijd, gemiddeld 10 uur per week, met vrienden doorgebracht. Goed kunnen luisteren is voor ouders de meest waardevolle eigenschap van vrienden.


Huwelijken stranden eerder mét kinderen

Bron: Shutterstock

Uit een meta-studie van eerdere onderzoeken blijkt dat het ouderschap een negatief effect heeft op het huwelijk. Vooral de veranderende rollen, meer verantwoordelijkheden en inperking van de vrijheid wringt bij veel mannen en vrouwen. En hoe meer kinderen, hoe kleiner het geluk tussen de ouders.

Bij vrouwen is de ontevredenheid het hoogst als de kinderen klein zijn, bij mannen blijft de ontevredenheid ongeacht de leeftijd van het kind(!). Ouders met een bovenmodaal inkomen en jonge ouders zijn doorgaans sneller ontevreden.


Ouders leven vaker ongezonder

Bron: Joe Raedle/Getty Images

Enquêteur John Dick schrijft op Quartz dat mensen zonder kinderen gezonder leven. Ouders hebben significant meer kans om minder te slapen, minder te bewegen, meer te roken, meer fastfood te eten en meer koffie te drinken. Bij kinderloze mensen liggen die percentages stukken lager.


Het hebben van een kind kan een negatieve invloed hebben op je geluk

Bron: Shutterstock

Geluksonderzoeker Sonja Lyubomirsky vertelt in Time Magazine dat er in haar onderzoeksveld veel tegenstrijdige conclusies zijn: zijn ouders nu gelukkiger of niet? Haar uitgebreide onderzoek laat zien dat:

  • Jonge ouders én ouders met jonge kinderen de neiging hebben om minder gelukkig te zijn.
  • Daarentegen zijn vaders, getrouwde ouders met uitgevlogen kinderen én stellen zonder kinderen het meest tevreden en gelukkig met hun leven.
  • Echter, zegt ze, alle typen ouders halen meer betekenis uit het leven, maar deze voordelen zijn minder expliciet door de dagelijkse sleur die ouders ervaren.

LEES OOK: Het Limburgse gezin dat alles verkocht voor bitcoin en op een camping woont krijgt nu zelfs fanmail: ‘Ze zien onze stap als heldendaad’