Een burn-out, gebroken been of ernstige ziekte… Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je langere tijd niet kunt werken. Ben je in loondienst, dan krijg je maximaal twee jaar loon doorbetaald en heb je daarna mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Maar ben je ondernemer, dan zit je bij ziekte in een klap zonder inkomen.

6 op de 10 laagste inkomens heeft geen vangnet

Je kunt je hiervoor indekken, door bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, extra te sparen of je aan te sluiten bij een Broodfonds. Maar uit onderzoek van Knab onder 1.400 zzp’ers blijkt dat 40 procent van hen geen enkel financieel vangnet heeft, mochten ze door ziekte of een ongeluk arbeidsongeschikt raken. Onder de laagste inkomensgroepen is dat zelfs 60 procent.

Ongeveer de helft van de ondernemers die niets hebben geregeld zegt ook niet van plan te zijn om in actie te komen. Dat komt volgens Knab meestal omdat ze zichzelf te oud vinden, al (deels) arbeidsongeschikt zijn of omdat ze menen dat ze weinig risico lopen. Een kwart van de ondernemers zonder AOV wil wél op korte termijn op zoek gaan naar een passende verzekering. Onder starters is dat 40 procent.

AOV is meest gekozen oplossing

Bij de ondernemers die al wel een vangnet hebben, is de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering het populairst: 22 procent van de ondervraagde zzp’ers heeft er een. Dit percentage loopt op naarmate het inkomen stijgt. Een even groot percentage meent (ook) terug te kunnen vallen op eigen vermogen.

Middeninkomens en startende ondernemers kiezen vooral voor alternatieven, zoals een Broodfonds (waarbij je met een groep ondernemers een schenkkring vormt) of Crowdsurance (iets vergelijkbaars, maar dan wat meer anoniem). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat je minimaal een jaar ondernemer moet zijn om te kunnen toetreden tot een Broodfonds, terwijl je je bij Crowdsurance meteen kunt aansluiten als je voor jezelf bent begonnen.

Plan tot verplichte AOV valt slecht, vooral vanwege de hoge kosten

Dat veel ondernemers niet zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, vindt meer dan de helft (54 procent) van de ondervraagden een probleem. Toch is 66 procent tegen het huidige plan van de regering om de AOV in 2027 verplicht te stellen; vooral vanwege de kosten. Waarschijnlijk om die reden zijn zzp'ers met een hoog inkomen enthousiaster over dit voornemen dan hun collega's met een laag inkomen.

De plannen van zo'n verplichte AOV en alle media-aandacht hiervoor heeft er wel voor gezorgd dat bijna de helft (46 procent) van de zzp'ers zich naar eigen zeggen meer bewust is van de risico's.

Dit zijn de opties om je in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid

Er zijn verschillende opties om je in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. Ten eerste kun je een AOV afsluiten. Zie je op tegen de premie, dan kun je ook kiezen voor een verzekering met een lange wachttijd, van bijvoorbeeld twee jaar. Je betaalt dan een lagere premie. Je kunt die periode dan overbruggen met bijvoorbeeld een Broodfonds, Crowdsurance of een eigen spaarpot.

Daarnaast kun je zelf een spaarpot opbouwen om het langere tijd zonder inkomen te kunnen uitzingen. Of je kijkt of je rond kunt komen van het inkomen van je partner.

LEES OOK: