Na de gedeeltelijke lockdown van drie weken die vrijdagavond wordt aangekondigd hoopt het kabinet de coronamaatregelen te kunnen inruilen voor een strenger toegangssysteem. Zo wordt nagedacht over een 2G-systeem.

In delen van Duitsland en Oostenrijk wordt dit al gehanteerd. maar in Nederland stuit het systeem bij sommige politieke partijen op veel weerstand. Zo krijgen veel ongevaccineerden geen kans meer om met een negatieve test alsnog binnen te komen.

Bij het 2G-systeem worden alleen maar mensen toegelaten die een coronabesmetting hebben doorgemaakt of een vaccin hebben gehad. Hierbij wordt dus gekozen voor twee groepen: gevaccineerd en genezen.

Van 3G naar 2G?

Tot nu toe ging Nederland uit van drie groepen: gevaccineerd, genezen of getest. Mocht het kabinet dus niet meer kiezen voor ‘3G’ maar ‘2G’, dan kan je als je niet bent gevaccineerd en geen corona hebt gehad geen theaters, restaurants, bioscopen of kroegen meer bezoeken. Testen voor Toegang komt dan te vervallen.

Een 2G-systeem beperkt de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden. Tot nu toe was er hier in de Tweede Kamer geen meerderheid voor. Dit systeem zou kunnen leiden tot vaccinatiedwang en een tweedeling in de samenleving.

Ongevaccineerden kunnen dan alleen maar een coronatoegangsbewijs (QR-code) krijgen als ze corona hebben gehad. In dat geval krijg je een herstelbewijs. Onlangs is de geldigheid hiervan verlengd van 180 naar 365 dagen.

Voordeel van het 2G-systeem is dat andere ingrijpende maatregelen voorkomen kunnen worden zoals een volledige sluiting van kroegen, restaurants en theaters.

Minder ziekenhuisopnames door evenement bij 2G

Volgens deskundigen is het zeer aannemelijk dat het 2G-systeem helpt om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te verminderen. Vooral ongevaccineerden worden daardoor beschermd.

"Met het huidige systeem komen de ongevaccineerden met een negatieve test een evenement binnen. Zij kunnen daar dan besmet raken en hebben een hogere kans dan gevaccineerden om ernstig ziek te worden en opgenomen te worden, met druk op de ziekenhuizen tot gevolg. Bovendien besmetten ongevaccineerden meer mensen dan gevaccineerden", zegt epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC) tegen de NOS.

Volgens modelleurs van de TU Delft zouden op evenementen 25 procent minder besmettingen zijn met een 2G-systeem dan met een 3G-systeem. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een evenement zou, bij de huidige vaccinatiegraad, met 94 procent afnemen. Het effect is nog groter bij evenementen waar veel ouderen komen.

OMT is voor 2G

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om 2G wél in te voeren. "Het OMT realiseert zich dat de keuze voor een dergelijk toegangsbeleid een complexe afweging is waarbij ook vele andere maatschappelijke afwegingen meespelen", schrijven de adviseurs die zich bewust zijn van de gevoeligheid.

Naar verwachting neemt het kabinet vrijdag of zaterdag een beslissing over het 2G-systeem. De invoering hiervan vereist een wetswijziging. Die moet eerst langs de Raad van State en daarna wordt erover gestemd in de beide Kamers.

LEES OOK: Coronabanen van de GGD concurreren met de horeca – krapte personeel kan structureel worden