Vijfendertig jaar geleden op 26 april 1986 vond er een ongeluk plaats in de kerncentrale van Tsjernobyl in de toenmalige Sovjet-Unie waarbij tien keer zoveel straling vrijkwam als bij de kernbom op Hiroshima.

Tsjernobyl gaat de geschiedenis in als een van de ergste rampen in zijn soort.

De explosie in Tsjernobyl blies radioactief gas en stof de lucht in en de wind nam het mee naar Midden- en Zuid-Europa. Bij het ongeval kwamen eenendertig mensen om en duizenden ondervinden nog altijd de gevolgen van de blootstelling aan straling.

Zo’n 150.000 mensen werden gedwongen geëvacueerd uit hun huizen in de nucleaire exclusiezone, het gebied in een straal van 30 kilometer om de centrale heen. De stad die het hardst werd getroffen was Pripjat in Oekraïne waar de Tsjernobylcentrale stond. De stad werd geëvacueerd en staat tegenwoordig nog altijd leeg.

In 2012 werd begonnen aan de bouw van een koepel over de kerncentrale heen.

Voorafgaand werd een aantal indrukwekkende foto’s gemaakt in de spookachtige Tsjernobylcentrale en later ook van de koepel. Bekijk ze hieronder alle 19.


De oorzaak van de explosie in Tsjernobyl was tweeledig. Het eerste grote probleem was dat de constructie van de centrale niet goed was. De Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Hans Bethe noemde dat “ingebouwde instabiliteit”.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Bron: PBS Frontline


Op het moment van het ongeluk had de centrale vier werkzame reactoren van 1.000 megawatt en was een vijfde in aanbouw.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Een van de grootste problemen was de structuur van de koepels van de reactoren. Die waren helemaal van beton, terwijl ze verstevigd hadden moeten zijn met staal.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

De meer directe oorzaak van de explosie was een experiment met elektriciteit dat helemaal verkeerd ging.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Ingenieurs wilden testen of ze elektriciteit konden halen uit turbinegeneratoren terwijl ze uitstonden, maar het bleek dat ze nog zachtjes draaiden.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Om het experiment uit te voeren moesten ze heel veel automatische veiligheidssystemen uitschakelen, waaronder een controlesysteem dat neutronen absorbeert en de kernreactie beperkt.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Om tijd te winnen zetten de ingenieurs het vermogen van de reactor veel te snel omlaag.

Foto: Een werknemer in een pompruimte van de derde reactor van de kerncentrale in Tsjernobyl op 20 april 2018. Bron: Gleb Garanich/Reuters

Die fatale fout leidde tot een hele serie van destructieve keuzes die uiteindelijk leidden tot een enorme chemische explosie.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Er vlogen grote stukken brandend metaal door de lucht die branden veroorzaakten op de plek waar ze landden. Door de giftige straling werd het Tsjernobylterrein een permanente no-go zone.

Foto: Een huis in het verlaten dorp Zalesye vlakbij de Tsjernobylcentrale op 20 april 2018. Bron: Gleb Garanich/Reuters

Een werknemer loopt door het originele controlecentrum van de derde reactor van de kerncentrale van Tsjernobyl.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Om tegenwoordig de stad te mogen betreden moeten bezoekers expliciet toestemming hebben, door veiligheidscontroles heen en begeleid worden door een gids.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Radioactieve lucht, water en grond beïnvloeden nog steeds de mensen die om de nucleaire exclusionzone heen wonen.

Foto: Een bezoeker houdt een vlinder vast die werd gevonden in een pompruimte in de derde reactor van de Tsjernobylcentrale op 20 april 2018. Bron: Gleb Garanich/Reuters

Greenpeace schat dat er in totaal 100.000 tot 400.000 mensen kunnen sterven aan gezondheidsproblemen die direct verband houden met het ongeluk in Tsjernobyl.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Hier is de nieuwe koepel (de New Safe Confinement-structuur) die over de kerncentrale is geplaatst. De bouw begon in 2012 en er is een geautomatiseerd ventilatiesysteem binnenin.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Bron: Greenpeace


Buiten vegen arbeider radioactieve stof op.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Hoewel er geen mensen kunnen wonen in het gebied zeggen wetenschappers dat er nu mogelijk meer dieren leven dan dertig jaar geleden. Tegenwoordig kun je elanden, herten, bizons en tientallen andere soorten vinden in het gebied.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

Bron: Business Insider


Bouwvakkers komen met de bus aan bij de NSC.

Foto:Gleb Garanich/Reuters

Buiten worden watertanks gebruikt om water te sproeien op de weg om te voorkomen dat radioactieve stof wordt verspreid.

Foto: Gleb Garanich/Reuters

De komende jaren worden plannen uitgevoerd om de overgebleven delen van de beschadigde reactor te ontmantelen.

Foto: Een werknemer meet het stralingsniveau bij de beschadigde vierde reactor van de Tsjernobylcentrale op 20 april 2018. Bron: Gleb Garanich/Reuters

Bron: Greenpeace


Lees meer over buitengewone plekken: