Als zzp’er weet je: vrijheid als eigen baas betekent ook onzekerheid over je inkomen. Wat als de stroom van mooie opdrachten wegvalt? Omdat je geen recht hebt op een WW-uitkering, zit er niets anders op dan je reserves opmaken, toch? Niet helemaal: ook voor zzp’ers bestaat er een vangnet in Nederland. Veel zelfstandigen kennen deze onverwachte steun niet, zegt HelloLaw, een start-up voor juridisch advies.

Natuurlijk werk je hard aan voldoende mooie opdrachten. Daarom ben je zzp’er. Maar de kans bestaat dat die klussen een keer uitblijven. Veel zelfstandigen kunnen op zo’n moment tijdelijk leunen op spaargeld. Of misschien op hun partner: zo’n 60 procent van de 1,5 miljoen Nederlandse zzp’ers heeft een partner met een inkomen. Daarnaast heeft ruim de helft van alle zelfstandigen volgens het CBS ook nog andere inkomsten, zoals loon of pensioen. Maar wat als je als zzp’er niet meer rond kunt komen?

In de penarie? Klop aan bij de gemeente

De Nederlandse overheid heeft een vangnet, speciaal voor zelfstandigen die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit een is regeling die uitgevoerd wordt door gemeenten. De Bbz is bedoeld om te voorkomen dat zzp’ers in de reguliere bijstand belanden. Kom je als zelfstandig ondernemer in de financiële problemen, dan kun je met het Bbz een (renteloze) lening krijgen, of een aanvulling van je inkomen tot bijstandsniveau. Iedere gemeente mag zijn eigen voorwaarden stellen, maar moet meewerken aan het Bbz.

HelloLaw is een start-up die juridisch advies geeft, onder meer aan zzp’ers. Veel van hen blijken geen weet te hebben van het Bbz, laat HelloLaw weten. Daarom hier de belangrijkste spelregels van dit vangnet voor zzp’ers.

Wanneer kom je in aanmerking voor steun?

Iedere gemeente stelt in ieder geval deze basisvoorwaarden:

  • je werkt minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming;
  • je inkomen ligt onder bijstandsniveau;
  • je kunt geen andere financiering krijgen.

Verschillende leningen en uitkeringen

Of je een lening of uitkering krijgt – en hoe hoog dat bedrag is – ligt vervolgens aan je persoonlijke situatie. Zo kunnen startende zzp’ers eenmalig een rentedragende lening krijgen van maximaal €36.155. Dan moet de gemeente je bedrijf wel levensvatbaar vinden. Ook noodlijdende zelfstandigen die al langer meedraaien, kunnen een beroep doen op het Bbz. Zij kunnen voor maximaal 36 maanden een uitkering krijgen. Dit is een renteloze lening; achteraf bepaalt de gemeente of je deze lening moet terugbetalen. Hiernaast bestaan er ook nog Bbz-uitkeringen voor zzp’ers die willen stoppen met hun bedrijf en voor oudere zelfstandigen, die minder verdienen dan de bijstandsnorm.

Stel je vraag aan HelloLaw

Of stuur een whatsapp

 

Advies nodig als zzp’er?

Een regeling als het Bbz is niet eenvoudig. Daarom heeft HelloLaw alle voorwaarden helder op een rijtje gezet. HelloLaw adviseert zzp’ers en ondernemers snel en eenvoudig. Of je nu vragen hebt over het starten van een onderneming of over belastingen. Met een zakelijk abonnement bij HelloLaw krijg je toegang tot onbeperkt juridisch advies. Start met HelloLaw

Lees ook