Zzp’ers lijken hardleers als het om verzekeren gaat. In 2016 was 19 procent van de bijna 900.000 zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het jaar 2016.

Het aandeel verzekerde zzp’ers is de afgelopen jaren teruglopen. In 2011 betaalde nog ruim 23 procent van de zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

zzp'ers, aov, lijfrente

Vooral de hele jonge en de oudere zelfstandigen zijn minder vaak verzekerd. In de middencategorie gebeurt het wat meer. Wat betreft sectoren verzekeren vooral de zzp’ers in de bouw zich tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. In die branche heeft circa een derde van de zzp’ers zo’n polis.

Ook het aandeel zelfstandigen dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening ging in de onderzochte periode omlaag. In 2016 betaalde ongeveer een tiende van de zzp’ers zo’n lijfrentepremie tegen dik 13 procent in 2011.

Er gaan al een tijdje stemmen op om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers verplicht te stellen. Eerder dit jaar pleitte bijvoorbeeld de Belgische eurocommissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) hier nog voor.

De politiek is evenwel verdeeld over het onderwerp. Zelfstandigenorganisaties hebben erop gewezen dat veel ondernemers zelf helemaal niet zitten te wachten op allerlei vergaande verplichtingen over het aangaan van verzekeringen.

LEES OOK: Deze verhelderende grafieken laten zien waarom zzp’ers vaak een vangnet hebben zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering