• Juristen, artsen en softwareontwikkelaars die als zzp’er werkzaam zijn, verdienen gemiddeld minstens 70 euro per uur, blijkt uit de Talent Monitor van HeadFirst Group en Intelligence Group.
  • De laagste uurtarieven gelden voor zzp’ers die werken als winkelverkoper, kinderverzorger, schoonmaker, onderwijsassistent, kelner of barman/-vrouw.
  • Volgens HR-dienstverlener HeadFirst Group is er bij laagbetaalde zzp’ers vaker sprake van schijnzelfstandigheid.
  • Lees ook: Akkoord over flexwerk: nulurencontract verdwijnt en zzp’er moet minimaal €35 per uur verdienen

De ene zzp’er is de andere niet. Daar waar juristen, artsen en softwareontwikkelaars (ruim) boven de 70 euro per uur verdienen, zijn er ook genoeg beroepen waar het gemiddelde uurtarief niet meer dan zo’n 20 euro bedraagt.

De laagste uurtarieven gelden voor zzp’ers die werken als winkelverkoper, kinderverzorger, schoonmaker, onderwijsassistent, kelner of barman/-vrouw, zo blijkt uit de Talent Monitor van HR-dienstverlener HeadFirst Group en arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group.

Volgens CEO Marion van Happen van HeadFirst Group is in beroepsgroepen van zzp’ers waar relatief lage uurlonen worden betaald, vaker sprake van schijnzelfstandigheid. “De meest acute problemen met schijnzelfstandigheid doen zich voor aan basis van de arbeidsmarkt, waar uurtarieven laag zijn”, zo stelt ze.

De opstellers van de Talent Monitor hebben op een rij gezet welke beroepen oververtegenwoordigd zijn in de verschillende tariefgroepen voor zzp’ers.

In de hoogste tariefgroep zijn naast juristen, artsen en softwareontwikkelaars ook specialisten op financieel en administratief gebied terug te vinden.

Bron:  HeadFirst Group & Intelligence Group
Bron: HeadFirst Group & Intelligence Group

Goedbetaalde zzp'ers moeten als het aan Van Happen ligt volop de ruimte krijgen om te ondernemen. "Er mag niet voorbij worden gegaan aan deze grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in vrijheid te ondernemen, een sterke onderhandelingspositie heeft en zeer tevreden is over de arbeidsomstandigheden", zo zegt de CEO van HeadFirst Group. "Als het nieuwe kabinet zich richt op passende maatregelen voor beroepen met lagere uurtarieven, kunnen we succesvol toewerken naar duidelijkheid voor alle zelfstandigen en hun opdrachtgevers."

Schilders en kunstenaars zijn gewild

Om te bepalen of zzp'ers zicht hebben op stijging van hun tarieven hebben de HeadFirst Group en de Intelligence Group ook gekeken naar de schaarste die per beroepsgroep heerst op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat schoonmakers, onderwijsassistenten, kinderverzorgers, winkelverkopers, kelners en barmannen en -vrouwen weinig perspectief hebben op een betere beloning, omdat er genoeg van zijn. Dat geldt ook voor de zo'n 25.000 freelance kappers in Nederland, die gemiddeld 23 euro per uur verdienen.

Aan schilders en schoonmakers van bouwwerken en bouwarbeiders heerst juist een groot tekort. Zij verdienen momenteel gemiddeld 30 euro of meer en hebben financieel een rooskleurig perspectief op de arbeidsmarkt. Ook scheppende en uitvoerende kunstenaars zijn schaars. Hun gemiddelde uurtarief bedraagt 23 euro, maar ze hebben uitzicht op meer.

Bron: HeadFirst Group & Intelligence Group
Bron: HeadFirst Group & Intelligence Group

Voor beroepsgroepen waar het gemiddelde uurtarief nu tussen de 35 euro en 70 euro bedraagt zijn er goede vooruitzichten voor specialisten op het gebied van sport & fitness en traditionele & alternatieve geneeskunde, want dat zijn volgens de Talent Monitor (zeer) schaarse beroepen.