Minister Rob Jetten van Energie en Klimaat heeft de oppositie er niet van kunnen overtuigen dat de geleidelijke afbouw van een stimuleringsregeling voor zonnepanelen op daken van woonhuizen een goed idee is. Daardoor blijft een meerderheid voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zeer onzeker.

Het kabinet en de coalitiepartijen willen de zogeheten salderingsregeling vanaf 2025 in zes jaar afbouwen.

Met de salderingsregeling kunnen huishoudens de elektriciteit die door zonnepanelen is opgewekt en die ze zelf niet gebruiken, terugleveren aan het net. Bij de energieleverancier wordt de teruggeleverde stroom dan weggestreept tegen eenzelfde hoeveelheid afgenomen stroom. Dit heet salderen.

Eigenaren van zonnepanelen krijgen hierbij indirect een subsidie, doordat zij voor de teruglevering van stroom aan het net dezelfde prijs ontvangen, als de prijs per kilowattuur die ze betalen voor stroom die ze van de energieleverancier afnemen, inclusief de energiebelasting en de btw.

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren evenwel flink goedkoper geworden. Bovendien profiteren huishoudens met hogere inkomens relatief meer van de regeling, omdat zij de kosten van de aanschaf van zonnepanelen makkelijker kunnen dragen. Het kabinet wil deze daarom de komende jaren versoberen en in 2031 helemaal afschaffen. Hier is een wetswijziging voor nodig.

Het idee is dat eigenaren van zonnepanelen voor het terugleveren van stroom aan het net van hun energieleverancier alleen nog de 'kale stroomprijs' exclusief belastingen terugkrijgen. Hierdoor wordt teruglevering van stroom een stuk minder lucratief.

Het kabinet rekende voor de afschaffing van de salderingsregeling op steun van in ieder geval de linkse partijen, ook omdat de salderingsregeling rijke huishoudens bevoordeelt ten koste van arme. Maar PvdA en GroenLinks waren vorige week tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zeer kritisch. Zij vinden de salderingsregeling een succesvol instrument om de klimaatdoelen te halen én mensen aan een lagere energierekening te helpen.

Bij de voortzetting van het debat donderdag verdedigde Jetten het plan, maar PvdA'er Joris Thijssen maakte duidelijk dat de uitleg van de minister hem niet heeft overtuigd. Hij wil eerst een plan zien om de komende jaren ook huurders en huizenbezitters met een kleine beurs aan zonnepanelen te helpen. Ook wacht hij nog op een nieuw pakket klimaatmaatregelen waar Jetten dit voorjaar mee komt.

De houding van PvdA en GroenLinks wekte veel irritatie bij de coalitiepartijen. De linkse partijen spelen "een spelletje" door allerlei zaken "aan elkaar te knopen", klaagde CDA'er Henri Bontenbal. VVD- Kamerlid Silvio Erkens verweet de linkse partijen dat zij met de provinciale verkiezingen voor de deur geen verantwoordelijkheid durven te nemen.

Naar andere partijen hoeft het kabinet evenmin te kijken voor steun in de senaat. De SP vreest dat de nieuwe aanpak vooral energiebedrijven gaat spekken, de Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet eerst maar eens moet snoeien in fossiele subsidies en de rechtse partijen menen dat de overheid zich onbetrouwbaar opstelt richting bezitters van zonnepanelen door nu de spelregels te veranderen.

LEES OOK: Schrijnend tekort aan technisch personeel, zoals installatiemonteurs voor warmtepompen en zonnepanelen, remt de energietransitie