De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie vertegenwoordigen dit jaar een recordhoogte ten opzichte van investeringen in fossiele brandstoffen. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn World Energy Investment-rapport.

Het energiebureau verwacht dat in 2023 wereldwijd 1.740 miljard dollar zal worden geïnvesteerd in schone technologieën, onder aanvoering van zonne-energie. Dat is meer dan de 1.050 miljard dollar die naar kolen, gas en olie gaat.

“Schone energie gaat snel, en sneller dan veel mensen beseffen”, zei Fatih Birol, directeur van het IEA. “Dit is duidelijk te zien aan de investeringstrends, waar schone technologieën afstand nemen van fossiele brandstoffen.” Voor elke dollar die in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd, gaat er nu zo’n 1,7 dollar naar schone energie. Vijf jaar geleden was deze verhouding nog één op één.

Als het specifiek om investeringen voor de mondiale olieproductie versus zonne-energie gaat, overtreft het kapitaal dat naar zonnestroom gaat de investeringen voor de olieproductie nipt dit jaar, zo is de verwachting. Het gaat dan respectievelijk om 371 miljard dollar voor de olie-industrie en 382 miljard dollar voor zonnepanelen.

Het IEA verwacht dat de jaarlijkse investeringen in schone energie tussen 2021 en 2023 met 24 procent zullen stijgen. Het agentschap waarschuwt daarbij wel dat meer dan 90 procent van deze stijging afkomstig is uit ontwikkelde economieën en China. Dat kan namelijk leiden tot nieuwe scheidslijnen in de wereldwijde energievoorziening als andere landen achterblijven bij de overstap naar schonere energiebronnen.

Nog wel groei bij investeringen in olie en gas

De investeringen in olie en gas zullen naar verwachting dit jaar nog met 7 procent stijgen en komen daarmee weer op het niveau van 2019. Het kleine aantal oliemaatschappijen dat nu meer investeert dan voor de coronapandemie komt vooral uit het Midden-Oosten.

De olieproducenten hebben vorig jaar recordwinsten geboekt dankzij de hogere brandstofprijzen. Het overgrote deel van de winst werd echter teruggegeven aan aandeelhouders via hogere dividenden, inkoop van eigen aandelen en aflossing van schulden en niet gebruikt om meer te investeren in de olieproductie.

De verwachte toename van de investeringen in fossiele brandstoffen betekent wel dat deze in 2023 zullen stijgen tot meer dan het dubbele van het niveau dat in 2030 nodig zal zijn om de doelstelling van CO2-neutraliteit in 2050 te behalen, waarschuwt het IEA. Ook bereikte de wereldwijde vraag naar steenkool in 2022 een recordhoogte en zullen de investeringen in deze fossiele brandstof dit jaar waarschijnlijk bijna zes keer hoger uitvallen dan het niveau dat in 2030 nodig is om uiteindelijk klimaatneutraal te worden.

LEES OOK: CO2 uit de lucht filteren is misschien wel effectiever tegen klimaatverandering dan het planten van bomen – maar is een doorbraak realistisch?