Het woningtekort is afgelopen jaar verder toegenomen. Dat meldt onderzoeksbureau ABF Research, dat daar jaarlijks onderzoek naar doet in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Er zijn nu op papier 390.000 woningen te weinig, 75.000 meer dan vorig jaar, zo toont de onderstaande grafiek van ABF Research.

De nieuwe verwachting van ABF is dat er tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Dat zijn er 81.000 meer dan de ambitie die het demissionaire kabinet bij zijn aantreden uitsprak.

Bron: ABF Research

De komende jaren laten volgens de prognoses van ABF nog geen verlichting zien. Het aantal huishoudens neemt namelijk sterker toe dan voorzien. Naar schatting komen er tot 2031 110.000 meer bij dan eerder werd verwacht.

De voornaamste oorzaak is een sterkere bevolkingsgroei dan verwacht, vooral door de stroom van vluchtelingen uit Oekraïne die vorig jaar op gang kwam na de Russische invasie in dat land. Business Insider schreef eerder dat het migratiesaldo -het aantal mensen dat Nederland binnenkwam en het aantal dat vertrok- sinds 2014 stijgt.

Lees ook: Immigratie in Nederland: 4 dingen die je moeten weten over de cijfers, nu politici zoals VVD-prominent Henk Kamp vol in de campagnemodus gaan

Bij de druk op de woningmarkt speelt ook mee dat huishoudens gemiddeld kleiner worden en meer ouderen langer thuis blijven wonen.

Dat de opgave nog groter blijkt dan gedacht, komt "niet onverwacht", erkent demissionair woonminister Hugo de Jonge. Het onderstreept volgens hem de noodzaak om meer tempo te maken met de bouw van nieuwe woningen. Hij zegt ook dat dit er het afgelopen jaar niet makkelijker op is geworden, vooral door de oplopende rente.

Woningtekort per provincie 2023, 2035 en 2050

Het woningtekort verschilt per provincie. De onderstaande tabellen op basis van gegevens van ABF Research tonen het tekort per provincie in 2023, 2035 en 2050. We beginnen met 2023.

Te zien is dat het woningtekort in 2023 varieert van ongeveer 94.000 woningen in Zuid-Holland tot 4.450 woningen in de Zeeland. Noord-Holland heeft na Zuid-Holland met 77.500 woningen het grootste tekort. Daarna komen de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht waar de tekorten variëren van 30.000 tot 58.000 woningen.

In Overijssel, Limburg, Flevoland en Groningen ligt het woningtekort tussen de 10.000 en 20.000, terwijl in Friesland, Drenthe en Zeeland minder dan 10.000 woningen nodig zijn.

Door naar 2035.

In 2035 slinkt het woningtekort. In zes provincies gaat het om een (bijna) een halvering of meer. En in evenzoveel provincies is het tekort kleiner dan 10.000 woningen. In het Zuid-Holland is het tekort met 68.500 woningen wederom het grootst en in Zeeland (3.060 woningen) het kleinst.

Dat het woningtekort slinkt, komt omdat ABF Research nu nog uitgaat van een dip in de woningproductie die in de jaren erna wordt gecompenseerd. ABF Research verwacht dat de woningbouwproductie na 2025 weer aantrekt.

Die compensatie wordt naar verwachting mogelijk gemaakt door investeringen van de overheid in infrastructuur en afspraken omtrent woningbouw, zoals de woondeals die demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting met 35 regio's heeft gesloten om het woningtekort op te lossen.

Hoe is de situatie in 2050, volgens de prognose van ABF Research?

In 2050 is het woningtekort verder geslonken. Het varieert van 54.350 woningen in Zuid-Holland tot 0 in Friesland en Groningen.

Lees ook: Noord-Brabant en Noord-Holland aan kop met bouw tijdelijke woningen: vaker voor arbeidsmigranten dan voor studenten