• In het onlangs verschenen jaarverslag van beleggingsvehikel Berkshire Hathaway gaat superbelegger Warren Buffett in op zijn verhouding tot Charlie Munger.
  • Munger was decennia lang de tweede man bij Berkshire en overleed in november 2023 op 99-jarige leeftijd.
  • Beursexpert Hendrik Oude Nijhuis signaleert dat Buffett zijn kompaan Munger als de eigenlijke ‘architect’ van Berkshire zag.

ANALYSE – Beleggers die de Amerikaanse topbelegger Warren Buffett op de voet volgen, kijken ieder jaar steevast uit naar een tweetal dagen. Ten eerste uiteraard naar de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Buffett. Die vindt ieder jaar op de eerste zaterdag van mei plaats.

Het tweede belangrijke moment is de dag waarop het nieuwe jaarverslag van Berkshire wordt gepubliceerd en dat was onlangs het geval. Hierbij kijken beleggers vooral uit naar het schrijven van Buffett zelf.

In zijn brief bij het jaarverslag over 2023 start Buffett met een bijdrage over Charlie Munger, zijn zakenpartner en goede vriend met wie hij meer dan 50 jaar samenwerkte.

De kleur van de cover van het jaarverslag is ieder jaar anders en vormt een verwijzing naar een gebeurtenis in het voorgaande jaar. Dit jaar is de kleur zwart, verwijzend naar het overlijden van Munger op 28 november 2023, slechts een maand voor zijn honderdste verjaardag.

Buffett's schrijven ter nagedachtenis aan Charlie Munger tref je hieronder vrij vertaald aan.

Charlie Munger: de architect van Berkshire Hathaway

Charlie Munger overleed op 28 november, slechts 33 dagen voor zijn 100ste verjaardag.

Hoewel geboren en getogen in Omaha, bracht Munger 80% van zijn leven elders door. Het duurde dan ook tot 1959, toen was hij 35 jaar, dat ik hem voor het eerst ontmoette. In 1962 besloot Munger dat hij zich met beleggen bezig moest gaan houden.

Drie jaar later vertelde hij mij - volkomen terecht! - dat ik een domme keuze had gemaakt door een meerderheidsbelang in Berkshire Hathaway te kopen. Maar, zo verzekerde hij mij, hij zou mij vertellen hoe ik mijn fout kon corrigeren.

Houd er bij wat ik nu vertel rekening mee dat Charlie en zijn familie geen cent hadden belegd in het kleine investeringsfonds dat ik toen runde en waarvan ik geld had gebruikt voor het kopen van het belang in Berkshire. Bovendien hadden we beiden niet de verwachting dat Charlie ooit ook maar één aandeel in Berkshire zou bezitten.

Niettemin adviseerde Charlie mij in 1965 prompt: "Warren, zet het uit je hoofd ooit nog een bedrijf zoals Berkshire te kopen. Maar nu je al een controlerend belang in Berkshire hebt, voeg er dan prachtige bedrijven aan toe, gekocht tegen redelijke prijzen en stop met het kopen van redelijke bedrijven tegen prachtige prijzen. Met andere woorden, vergeet alles wat je van je held Ben Graham hebt geleerd. Die aanpak werkt, maar alleen wanneer op kleine schaal toegepast." Met het nodige vallen en opstaan heb ik zijn instructie opgevolgd.

Jaren later werd Charlie mijn zakenpartner bij Berkshire en herhaaldelijk bracht hij mij terug naar gezond verstand wanneer mijn oude voorkeuren weer eens opborrelden. Tot zijn dood behield hij deze rol en samen met degenen die vroeg in Berkshire investeerden, hebben we veel beter gepresteerd dan Charlie en ik ooit voor mogelijk hadden gehouden.

In werkelijkheid fungeerde Charlie als de 'architect' van het huidige Berkshire en was ik de 'aannemer' die aan de dagelijkse zaken uitvoering gaf, ter verwezenlijking van Charlie's visie.

Nooit heeft Charlie geprobeerd eer op te eisen voor zijn rol als schepper, maar liet hij mij altijd de lofbetuigingen in ontvangst nemen. In zeker opzicht was zijn relatie tot mij deels die van oudere broer, deels die van liefhebbende vader. Zelfs wanneer hij wist dat hij gelijk had, liet hij mij aan het roer, en wanneer ik blunderde, herinnerde hij me nooit aan de gemaakte fout.

In de fysieke wereld worden belangrijke gebouwen verbonden aan de naam van hun architect terwijl de namen van degenen die het beton stortten of de ramen plaatsten, al snel worden vergeten. Berkshire is een ongelofelijk bedrijf geworden. En hoewel ik al lang leiding geef aan de bouwvakkers, moet Charlie nooit vergeten worden als zijnde de architect.

- Warren Buffett

Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. De auteur heeft voor eigen rekening aandelen Berkshire Hathaway in bezit.