Het langdurig ziekteverzuim toonde in 2023 een dalende lijn, als kijkt naar het aantal verzuimgevallen. Dit komt onder meer doordat er minder Long Covid-gevallen waren afgelopen jaar. Deze trends zet zich naar verwachting door in 2024. Dat stelt arbo-organisatie Arbo Unie in een vooruitkijkende analyse.

Tegelijk is het wel zo dat werknemers die ziek worden, vaker langdurig uit de running zijn. Dit komt vooral bij psychische klachten voor. In 2023 waren er 2,9 miljoen verzuimdagen met psychische klachten en dat kost de Nederlandse samenleving ruim 1 miljard euro op jaarbasis, aldus Arbo Unie,

Mensen krijgen zowel op werk als in hun privéleven “meer op hun bord”, legt Corné Roelen uit, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Vooral mantelzorg voor een zieke partner of ouder is moeilijk te combineren met werk”, merkt hij op. “Anderzijds leiden de stijgende inflatie en hoge kosten voor onder meer energie en boodschappen tot financiële onzekerheid.”

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dit jaar licht zal toenemen. Die toename gaat volgens Roelen hand in hand met een daling van het ziekteverzuim. Maar dat is “niet alleen maar goed nieuws”, stelt Arbo Unie. Zo zijn mensen wel steeds langer ziek. Volgens de arbodienstverlener waren er het afgelopen jaar 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische klachten.

Met name in het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening is dat volgens Arbo Unie terug te zien. In die sectoren gaat het bij 40 procent van alle ziekteverzuim om psychische klachten. En dat heeft weer gevolgen voor collega's. Die moeten het verzuim opvangen en daardoor vaak meer werken.

LEES OOK: Thuiswerken blijft populair in Nederland: aantal thuiswerkuren per week ruim 2 keer zo hoog als vóór corona