• De toch al krappe arbeidsmarkt staat extra onder druk door de stijging van het aantal langdurig zieke werknemers, waarschuwt verzekeraar Nationale Nederlanden.
  • In de zorgsector is het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca ligt het ziekteverzuim juist onder het landelijk gemiddelde.
  • Verder blijk dat het ziekteverzuim hoger is, naarmate een bedrijf groter is.
  • Lees ook: Kantelpunt in ziekteverzuim bij bedrijven: daling door minder corona en griep

Het almaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt, waarschuwt verzekeraar Nationale Nederlanden in dinsdag verschenen rapport over ziekteverzuim.

Tijdens de coronapandemie liep het ziekteverzuim al hoog op en de verwachting is dat het aantal arbeidsongeschikte werknemers de komende jaren verder toe gaat nemen door de ouder wordende beroepsbevolking.

Het ziekteverzuim kostte Nederland vorig jaar al meer dan 18 miljard euro, zo staat in het dinsdag verschenen trendrapport ‘Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid’.

Het aantal WIA-aanvragen van arbeidsongeschikte werknemers nam in 2021 met negen procent toe tot 78.590. Uitvoeringsorganisatie UWV kan dat nauwelijks aan, zegt directeur collectieve inkomensverzekeringen Igno Schings van Nationale Nederlanden. “UWV voert jaarlijks steeds meer beoordelingen uit. Het is alleen lang niet genoeg, omdat het aantal aanvragen nóg harder stijgt.”

Volgens Schings moet nog meer ingezet worden op re-integratie van werknemers en het voorkomen dat ze uitvallen.”

In het eerste kwartaal van 2022 constateerde Nationale Nederlanden een recordaantal nieuwe ziekmeldingen, maar dat was wel voornamelijk kortdurend ziekteverzuim.

Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het verzuim

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het ziekteverzuim hoger is naarmate een bedrijf groter is. Het verzuim van bedrijven met meer dan honderd werknemers ligt elk jaar boven het landelijk gemiddelde en dat van kleine bedrijven met minder dan tien werknemers en middelgrote bedrijven met tien tot honderd werknemers juist daaronder.

Grafiek: Nationale Nederlanden
Grafiek: Nationale Nederlanden

Bij kleine bedrijven is het ziekteverzuim de afgelopen twee jaar wel het hardst gestegen.

Ziekteverzuim het hoogst in de zorg

Nationale Nederlanden heeft ook gekeken naar het ziekteverzuim van een aantal belangrijke sectoren en daaruit blijkt dat het verzuim in de zorg het hoogst is met 7,5 procent. Dat is twee procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde. "Natuurlijk is deze beroepsgroep in 2020 als allereerste hard geraakt door corona", zo verklaart Nationale Nederlanden dat. "De overheid werkt momenteel aan een regeling om zorgmedewerkers met post-covidklachten te behouden voor de zorg."

In de bouw houdt het ziekteverzuim gelijke tred met het landelijk gemiddelde en in de horeca is het lager.

Grafiek: Nationale Nederlanden
Grafiek: Nationale Nederlanden

LEES OOK: Als mkb-bedrijven minder dan 2 jaar loon hoeven door te betalen bij ziekte, nemen ze meer mensen vast aan, aldus DNB