Er worden door MKB-bedrijven veel fouten gemaakt bij de uitbetaling van de vakantiebijslag, zo constateert vakbond CNV.  Diverse ondernemers betalen te weinig of te laat of zien er zelfs vanaf, omdat ze het niet kunnen betalen.

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WMM) heeft elke werknemer recht op minimaal 8 procent vakantiebijslag over zijn brutoloon. Dit bedrag wordt jaarlijks opgebouwd tussen juni en mei.

De toeslag is na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd om werknemers te stimuleren om op vakantie te gaan, zodat ze uitgerust terug zouden komen en er weer fris tegenaan konden. In de praktijk wordt het geld veelal aan heel andere zaken besteed: slechts 43 procent van de werknemers gebruikt het geld om op vakantie te gaan. De rest benut het om te sparen, schulden af te lossen of boodschappen mee af te rekenen.

Vakantiebijslag wordt vaak verward met vakantiegeld. Vakantiegeld is het loon dat je doorbetaalt als een werknemer vakantiedagen opneemt. Dat is dus iets anders dan vakantiebijslag of -toeslag.

Er zijn veel misverstanden over dit fenomeen. Business Insider licht er zeven uit.

1. 'Over elke euro die in betaal moet ik vakantiebijslag reserveren'

Je moet vakantiebijslag betalen over al het geld dat je aan een medewerker betaalt voordat je de inhoudingen in mindering brengt. Prestatietoeslagen, gevarengeld, uitbetaalde vakantiedagen, provisies en onregelmatigheidstoeslagen tellen dus ook mee in de berekening.

Ook voor zieke werknemers moet je vakantiebijslag betalen. Als een medewerker tijdens ziekte 70 procent van zijn loon ontvangt, bouwt hij over dat bedrag vakantiegeld op.

Je hoeft geen vakantiegeld te betalen over uitbetalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband. Denk bijvoorbeeld aan betaald overwerk, onkostenvergoedingen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen (dertiende maand) en uitkeringen bij bijzondere gelegenheden. Kijk wel goed de cao na, want hier kunnen andere afspraken over zijn gemaakt.

2. 'Bij nulurencontracten hoef ik geen vakantiebijslag te betalen'

Elke werknemer heeft recht op vakantiegeld. Dus ook over de inkomsten uit een nul-urencontract (over de gewerkte uren) moet je vakantiebijslag betalen.

3. 'Vakantiebijslag is altijd 8 procent van het bruto jaarloon'

De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8 procent van het bruto jaarloon, maar je mag er ook voor kiezen om meer uit te betalen. Minder uitkeren is niet toegestaan. Er geldt één uitzondering: als een werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient, mag je over het bedrag dat hierboven uit komt minder of zelfs geen vakantietoeslag berekenen. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd.

4. 'Ik moet vakantiebijslag één keer per jaar uitkeren'

Je bent verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiebijslag uit te keren. Deze toeslag moet uiterlijk in juni zijn betaald. Maar je mag met medewerkers ook afspreken om het geld in termijnen of op een ander moment uit te keren. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Overweeg je het vakantiegeld op een ander tijdstip uit te keren, check dan wel even de cao: mogelijk is hierin vastgelegd dat het geld op een bepaald moment moet worden uitgekeerd.

Bij uitzendwerk of vakantiewerk mag je het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Betaal je in maandelijkse termijnen, vermeld het bedrag van de vakantietoeslag dan wel apart op de loonstrook. Zo voorkom je dat een werknemer opnieuw probeert aanspraak te maken op vakantiegeld.

Werknemers kunnen vragen om hun vakantietoeslag eerder te ontvangen, om bijvoorbeeld een schuld te kunnen aflossen. Je mag hier gehoor aan geven, maar bent hiertoe niet verplicht.

Stapt een medewerker op, dan moet je het nog openstaande deel van de vakantiebijslag direct uitbetalen. Dit geldt ook bij onvrijwillig ontslag.

5. 'Vakantiebijslag mag je niet koppelen aan prestaties'

Iedereen heeft sowieso recht op minimaal 8 procent vakantietoeslag. Daar mag je niet aan tornen. Maar het staat je vrij om medewerkers die bepaalde doelstellingen hebben behaald een hoger percentage uit te keren.

6. 'Over uitbetaalde vakantiedagen ben ik geen vakantietoeslag verschuldigd'

Ook over uitbetaalde vakantiedagen moet je vakantiebijslag reserveren. Immers, als je werknemer deze dagen gewoon had opgenomen, had je tijdens de vakantie ook vakantiegeld betaald over het loon.

7. 'Te laat betalen kost mij geen geld'

De verplichte vakantietoeslag kan een behoorlijke strop zijn. Maar die strop kan nog groter worden als je het geld niet op tijd (uiterlijk in juni) betaalt. Anders maken werknemers aanspraak op een verhoging, die kan oplopen tot wel 50 procent.

Over de vierde tot en met de achtste werkdag bedraagt de verhoging 5 procent per dag en voor elke volgende werkdag 1 procent, tot een maximum van 50 procent over het totaal verschuldigde bedrag. De rechter kan wel eventueel een lager bedrag toekennen.

Lukt het niet om op tijd vakantiegeld te betalen, bekijk dan dit noodscenario van zes stappen, opgesteld door directeur Anneke Wieling van adviesbureau Protiviti.