Wie zowel een onderneming drijft als een baan in loondienst heeft, moet goed rekenen om te voorkomen dat hij zijn zelfstandigenaftrek niet verliest, schrijft belastingadviseur Bas Kortenbach.

Om als ondernemer te kunnen profiteren van de fiscale faciliteiten als zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek moet je voldoen aan het urencriterium. De ondernemer moet in een jaar minimaal 1.225 uur besteden aan het drijven van de onderneming.

Heeft de ondernemer ook een dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden dan moet hij tevens meer dan 50 procent van zijn arbeidstijd besteden aan het drijven van de onderneming om te voldoen aan het urencriterium. En die grens is behoorlijk hard, zo blijkt een recente uitspraak van het Hof in Den Haag.

De belastingplichtige in kwestie is in loondienst werkzaam en drijft daarnaast als dj een onderneming. In het kader van zijn dienstbetrekking besteedt hij 1316 uren aan zijn werkzaamheden. De reistijd voor woon werkverkeer bedraagt 170 uren. Aan zijn activiteiten als dj besteedt hij 1335 uren, inclusief reistijd.

Het Hof Den Haag oordeelt dat de belastingplichtige niet voldoet aan het urencriterium omdat hij niet meer dan 50 procent van zijn arbeidstijd heeft besteed aan het drijven van de onderneming.

Reistijd naar reguliere baan, kost dj aftrek

Het hof rekent de reistijd voor woon-werkverkeer tot de arbeidstijd voor het dienstverband. Daarmee heeft deze ondernemer minder tijd besteed aan zijn onderneming dan aan zijn dienstverband.

Opvallend is dat de rechtbank eerder oordeelde dat de reistijd voor woon-werkverkeer niet meetelt voor de beoordeling van het urencriterium. De rechtbank oordeelde dat deze uren volgens de werkgever namelijk niet als werktijd kwalificeren. De belastingplichtige kreeg voor deze uren ook niet betaald.

Volgens het Hof Den Haag heeft de tijd die de belastingplichtige aan het woon-werkverkeer besteedt betrekking op het dienstverband. Het hof overweegt daarbij dat het woon-werkverkeer plaatsvindt met als oogmerk het verrichten van de werkzaamheden in dienstbetrekking.

De 170 uren aan reistijd die hiermee zijn gemoeid, tellen volgens het hof dan mee bij de toetsing aan het grotendeels criterium.

Wanneer een rechtbank en hof op juridische gronden zo verschillend beslissen, is de kans groot dat de Hoge Raad er aan te pas moet komen om een definitief oordeel te vellen.

Voor dit moment kunnen we er vanuit gaan dat reistijd kennelijk meetelt voor de beoordeling van het urencriterium. Immers ook reizen die je als ondernemer maakt, maak je met het oogmerk om de onderneming te drijven. Ook deze uren zouden dus mee kunnen tellen voor het urencriterium.

BasKortenbach werkzaam als zelfstandig belastingadviseur in de regio Den Haag. Hij heeft zich gespecialiseerd in pensioenen en inkomensvoorzieningen voor ondernemers. Voor Z24 levert hij vooral bijdragen op het gebied van oudedagsvoorzieningen en inkomensvraagstukken.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl