• Ongeveer 1 op de 5 huizenbezitters kan de verduurzaming van de eigen woning niet betalen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse.
  • Ook zou bij mensen die wel genoeg middelen tot hun beschikking hebben de prikkel om de woning te verduurzamen ontbreken.
  • Volgens de toezichthouder zou onder meer gekeken moeten worden hoe investeringen in verduurzaming financieel aantrekkelijker kunnen worden gemaakt.
  • Lees ook: Koken op inductie of gas: wat is beter voor je energierekening?.

Circa een vijfde van de huizenbezitters kan de verduurzaming van de eigen woning niet betalen. Daarnaast ontbreekt bij mensen die wel genoeg middelen tot hun beschikking hebben de prikkel om de woning te verduurzamen. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse.

Volgens de toezichthouder zou de overheid huishoudens meer moeten stimuleren het huis toch aan te pakken.

Met name mensen met lage inkomens wonen vaak in huizen die het slechtst zijn geïsoleerd. Dat maakt volgens DNB gelijk een van de problemen duidelijk. Het verder oprekken van de leennormen voor deze lagere inkomensgroepen om meer investeringen mogelijk te maken, is volgens de toezichthouder onwenselijk. Dit omdat deze mensen daarmee financieel nog kwetsbaarder worden.

Het verduurzamen van de eigen woning kost dan ook al gauw tienduizenden euro’s. DNB schat dat het aardgasvrij maken van een woning door te isoleren tot schillabel B en de aanschaf van een elektrische warmptepomp een investering van gemiddeld 20.000 euro per woning vergt. De daadwerkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van het type woning, zoals in de grafiek hieronder valt te zien.

Bron: De Nederlandsche Bank
Bron: De Nederlandsche Bank

Volgens DNB zijn de lagere inkomensgroepen te breed om ze zomaar een subsidie toe te kennen. Mogelijk moet op een regionaal niveau gekeken worden wat mogelijk is, ook in overleg met provincies en gemeenten.

Ongeveer de helft van de huizenbezitters heeft volgens DNB wel genoeg spaargeld voor de verduurzaming. Nog eens 30 procent heeft het benodigde geld niet op de spaarrekening, maar zou de hypotheek kunnen verhogen. Deze huiseigenaren kunnen de verduurzaming dus wel betalen, maar willen dat vaak nog niet, concludeert DNB.

Volgens de toezichthouder zou onder meer gekeken moeten worden hoe investeringen in verduurzaming financieel aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Daarbij is het vaak nog niet duidelijk wat er van huizeneigenaren wordt verwacht. Ook daar zou aan moeten worden gewerkt, aldus DNB.

Meer over je energierekening? Check ook deze stukken eens: