Dat maakte Rabobank donderdag bekend.

Alles in de lift
Het eigen vermogen van de coöperatieve bank steeg met 7 procent tot 33,5
miljard. De baten namen bij de bank met 6 procent toe tot 11,7 miljard euro.
De toevertrouwde spaargelden stegen met 13 procent tot 114,7 miljard euro.

Het bedrag dat Rabobank uitleende aan het midden- en kleinbedrijf nam met 21
procent toe tot 55,7 miljard euro, benadrukte men.

Rabobank spreekt van "een goede prestatie”, gezien de
marktomstandigheden.

Historisch
"Het jaar 2008 mag met recht historisch worden genoemd. De
subprime-crisis in de Verenigde Staten escaleerde tot een diepgaande,
wereldwijde, financiële en helaas nu ook economische crisis”, zei
bestuursvoorzitter Bert Heemskerk.

De crisis raakt Rabobank wel. In de tweede jaarhelft werd de winst met 700
miljoen euro gedrukt door de onrust op de financiële markten. In de eerste
jaarhelft had Rabobank al een last genomen van een half miljard euro.
Bovendien werden de resultaten positief beïnvloed door enkele meevallers uit
verkopen, zoals beleggingsbank Alex.

Wel sterk
Toch mogen de resultaten van Rabobank zeer solide worden genoemd in deze
lastige economische tijden, zeker in vergelijking met andere banken.
Branchegenoten ING, SNS Reaal en het kleinere Kas Bank belandden vorig jaar
in de verliezen. ING en SNS Reaal moesten bovendien financieel geholpen
worden door de staat.

Volgens Heemskerk komen "juist in deze moeilijke tijden'' de sterke punten van
de coöperatieve bank duidelijk naar voren.

"Onze maatschappijgeoriënteerde Rijnlandse cultuur, onze democratische
overlegstructuur, ons prudent risicomanagement, ons duurzame
beloningsbeleid. Dit alles in combinatie met een sterke financiële
performance en solvabiliteit maken dat Rabobank stabiel is blijven
presteren'', aldus de topman.

Ook in 2009 rekent de bank erop dat de ,,solvabiliteit en liquiditeit goed op
peil blijven''. De bank denkt dat de wereldeconomie pas in 2010 opkrabbelt.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl